Tańsza woda w nowym roku i miliony z UE– W roku 2019 woda w Radomiu na pewno będzie tańsza – zadeklarował Radosław Witkowski jednocześnie informując wraz z prezesem Wodociągów Miejskich Leszkiem Trzeciakiem o dotacji, którą Komisja Europejska przyznała radomskiej spółce.

Komisja Europejska przyznała radomskim Wodociągom Miejskim ponad 188 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście. – Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej przełoży się na jakość wody. Woda w wielu miejscach w Radomiu jest już doskonała, ale mamy świadomość wyzwań, które są przed nami. 188 milinów złotych plus wkład własny radomskich wodociągów sfinansuje kilkuletni proces zmierzający do poprawy jakości wody w newralgicznych regonach Radomia – mówił Radosław Witkowski.

– W przyszłym miesiącu dopilnuję, by zarząd Wodociągów Miejskich złożył wniosek o nową taryfę na wodę do Wód Polskich. Ze wszystkich analiz wynika, że woda w Radomiu już może być tańsza. Chciałbym, aby wniosek trafił już do Wód Polskich w listopadzie, by nowa taryfa zaczęła obowiązywać radomian jak najszybciej – dodał prezydent. – Chcemy powrócić do ceny dostawy wody i odprowadzania ściegów sprzed podwyżki – podkreślił Leszek Trzeciak, prezes zarządu Wodociągów Miejskich.

Zarząd Wodociągów Miejskich szacuje, że wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków może zostać obniżona o około 40 groszy za metr sześcienny.

Komentarze