Teatr Powszechny beneficjentem programów MKiDNTeatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu został beneficjentem programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury” oraz „Edukacja kulturalna”. Dzięki środkom zdobytym w konkursach grantowych MKiDN w 2019 radomski teatr zmodernizuje dużą scenę oraz wdroży cykl działań edukacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych.

– Po dofinansowaniu, jakie w ramach programu operacyjnego „Teatr i taniec” otrzymaliśmy na realizację „XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego” (264 tys. – projekt rozpisany na cykl dwuletni), przyszła kolej na dwa kolejne wnioski. Obydwa uzyskały wysokie noty i pieniądze na realizację – mówi Jolanta Korłub-Ogonkowska z Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Zadania, które zrealizuje Teatr Powszechny w Radomiu ze środków wywalczonych w konkursach grantowych MKiDN w 2019:

„Modernizacja dużej sceny Teatru Powszechnego oraz przestrzeni przeznaczonej dla widzów – III ETAP” – dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł.

Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia sceny, m.in. zakup projektora multimedialnego, pianina, a także dokończenie działań związanych z modernizacją części budynku udostępnianej widzom, w tym poprawę oświetlenia głównych ciągów komunikacyjnych. W ramach tegorocznego naboru do programu „Infrastruktura kultury” wpłynęły 542 wnioski, z czego ministerialną dotację na projekty infrastrukturalne otrzymało 117 wnioskodawców.

„Wokół teatru – cykl działań edukacyjnych adresowanych do odbiorców różnych grup wiekowych” – dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł.

Dzięki otrzymanej dotacji w nowym sezonie radomski teatr powróci do działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej. Projekt składa się z trzech podstawowych ogniw (udział we wszystkich formach aktywności będzie bezpłatny):
– warsztaty teatralne dla maluchów (adresowane przede wszystkim do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej) – zajęcia z elementami teatru lalkowego, wykorzystujące formę zabawową do prezentacji podstawowych pojęć teatralnych i rozbudzania wrażliwości artystycznej; zakończone publicznym pokazem wspólnie przygotowanego spektaklu,
– warsztaty teatralne dla dzieci starszych – ćwiczenia zogniskowane wokół interpretacji tekstu literackiego, podstawowych zadań aktorskich, budowania postaci i współpracy w grupie; zakończone publicznym pokazem wspólnie przygotowanego spektaklu,
– czytania dramatów z udziałem widzów oraz aktorów-amatorów, chętnych do występu przed publicznością i gotowych do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest interpretacja tekstu literackiego.

Do programu „Edukacja kulturalna 2019” wpłynęło 876 wniosków, dofinansowanie otrzymało 196 wnioskodawców.

W ramach tegorocznych naborów Teatr Powszechny pozyskał z programów ministerialnych dodatkowe środki w łącznej wysokości 464 tys. zł.

– Przystępując do realizacji zadań, dziękujemy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miastu Radom za udzielone nam wsparcie – dodaje Jolanta Korłub-Ogonkowska z Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Komentarze