Terytorialsi odkazili radomski DPSOk. 2 tysięcy mkw. – taką powierzchnię zdezynfekowali żołnierze 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Dekontaminacja została przeprowadzona w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Holszańskiej, gdzie doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa

Żołnierze zdezynfekowali placówkę, bo skaził ją koronawirus. Mowa o Domu Pomocy Społecznej przy ul. Holszańskiej w Radomiu. To tam u 64 z 79 pensjonariuszy zdiagnozowano COVID-19. Dekontaminację przeprowadzili terytorialsi z 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze odkazili przede wszystkim ciągi komunikacyjne, sanitariaty i sale przeznaczone dla mieszkańców placówki – mówi ppłk Łukasz Baranowski, dowódca radomskiego batalionu.

 Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Holszańskiej powstał w wyniku przeniesienia i przekształcenia DPS-u dla niepełnosprawnych intelektualnie kobiet, który mieścił się na Starym Mieście. Placówka dysponuje obecnie ok. 80 miejscami dla osób przewlekle chorych psychicznie. To dlatego, żołnierze musieli wykonać dekontaminację szybko i sprawnie mając na względzie specyfikę mieszkańców radomskiego DPS-u – dodaje ppłk Baranowski.

Odkażanie Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Holszańskiej przeprowadziło 10 żołnierzy 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu.

 

KomentarzeCLOSE
CLOSE