full screen background image
Search

Tężnia solankowa gotowa na lipiecTężnia solankowa, która powstaje w rewitalizowanym parku na Obozisku, zostanie oddana do użytku za kilka tygodni. To pierwszy w Radomiu tego typu prozdrowotny obiekt dostępny publicznie. Przebywanie w tężni solankowej zaleca się mieszkańcom dużych aglomeracji, którzy na co dzień stykają się z zanieczyszczonym powietrzem

Zgodnie z opracowaną koncepcją, w centralnej części parku na Obozisku powstanie słupowa tężnia solankowa zasilana solanką ze szczelnego zbiornika. Drewniana konstrukcja będzie wypełniona tarniną i będzie zasilana solanką ze szczelnego zbiornika. Tężnia będzie miała kubaturę prawie 500 metrów sześciennych i zostanie przykryta sześciospadowym dachem. Wokół zostanie ustawionych 10 ławek dla osób chcących korzystać z tężni.

– W naszym mieście brakuje terenów zielonych i bardzo się cieszę, że modernizacja tego starego parku na Obozisku przebiega zgodnie z planem – mówi prezydent Radosław Witkowski.

W ramach rewitalizacji parku na Obozisku powstanie także skatepark z wylewaną płytą betonową, dwa place zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla oraz siłownia terenowa. Projekt zakłada także m.in. budowę nowych alejek i ścieżek rowerowych. Powstanie też nowe oświetlenie, zostaną zamontowane elementy małej architektury, takie jak ławki, siedziska, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Powstaną również toalety. Prace obejmą też nowe nasadzenia, a także budowę miejsc postojowych od strony ulicy Parkowej.

– Wyeksploatowany park na Obozisku musi się zmienić i dostosować do potrzeb radomian w każdym wieku – dodaje wiceprezydent Konrad Frysztak.

Rewitalizacja parku na Obozisku ma zakończyć się jesienią tego roku.

Komentarze