full screen background image

Trzej panowie nominowani do Radomskiej Nagrody KulturalnejAndrzej Markiewicz, Michał Grabowski i Adrian Szary zostali nominowani do Radomskiej Nagrody Kulturalnej

Celem Radomskiej Nagrody Kulturalnej jest eksponowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych z życia miasta i docenianie tych, które w największym stopniu promują Radom, przede wszystkim na forum ogólnopolskim.

Nagroda przyznawana jest twórcom, autorom lub organizatorom największego wydarzenia kulturalnego minionego roku (poprzedzającym rok jej wręczania) lub animatorom życia kulturalnego i osobom, które poprzez swoją działalność kształtują wizerunek Radomia i przyczyniają się do utrzymania jego pozycji na mapie kulturalnej kraju.

Wydarzenia brane pod uwagę muszą albo odbywać się w Radomiu, albo być związane z Radomiem (np. poprzez osobę autora).

W tym roku komisja konkursowa pod przewodnictwem wiceprezydenta Karola Semika nominowała trzech panów. Który z nich dostanie nagrodę dowiemy się 30 czerwca podczas koncertu na Placu Corraziego.

MICHAŁ GRABOWSKI

Absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Jako student współtworzył stowarzyszenie „Metamateria”, które promowało lokalnych muzyków oraz plastyków. Edukator artystyczny, twórca autorskich programów edukacyjnych w MCSW Elektrownia, a wcześniej w narodowej instytucji kultury – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Konsekwentnie promuje współczesne praktyki artystyczne wśród odbiorców z różnych grup wiekowych, czym przyczynia się do podniesienia kompetencji kulturowych mieszkańców miasta, okolic, ale i odbiorców z innych stron kraju. W 2018 roku zorganizował imprezę edukacyjną z okazji 100 lat niepodległości pt. „Ogród Niepodległości”. Realizował projekt „Młodzi Ambasadorzy Elektrowni” (wspólnie z PSP 4 w ramach programu Bardzo Młoda Kultura) oraz warsztaty rodzinne dotyczące recepcji zjawisk artystycznych. Inną płaszczyzną działalności Michała Grabowskiego jest współtworzenie zespołu Mijagi, który występuje nie tylko w rodzinnym mieście, ale i na terenie kraju.

ANDRZEJ MARKIEWICZ

Profesor, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego. do nagrody RNK zgłaszany za wydarzenie 45. Salon Zimowy – Radom 2018 Ogólnopolskie Biennale Sztuki, w którym odgrywał rolę kuratora. Kumulację Salonu stanowiło uroczyste otwarcie wystawy i ogłoszenie laureatów, co miało miejsce 9 grudnia 2018 r. w siedzibie MCSW Elektrownia. Jury, z udziałem przedstawicieli renomowanych uczelni artystycznych w kraju, wybrało 100 prac do ekspozycji pokonkursowej oraz przyznało nagrody i wyróżnienia. 45. Salon Zimowy odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Radomia. W komitecie honorowym zasiadł Marszałek Województwa Mazowieckiego. Impreza zgromadziła licznych przedstawicieli środowiska twórców spoza Radomia, jak również tłumy lokalnych miłośników sztuki na najwyższym poziomie. Warto podkreślić znaczny wkład pracy Andrzeja Markiewicza w reaktywację Salonów Zimowych, a szczególnie zaangażowanie w pracach nad powrotem do ich edycji konkursowej (od 2008r.). Salony stanowią istotny element na mapie kulturalnej Radomia, związany z promowaniem zarówno kultury wysokiej, jak i naszego miasta jako miejsca, w którym tego typu wypowiedzi artystyczne są cenione i mile widziane. Od 2008 roku aktywnie promuje poza granicami kraju dokonania twórców związanych z radomską uczelnią jako organizator sympozjów i plenerów.

ADRIAN SZARY

Dr Adrian Szary – polonista w VI LO oraz wykładowca na UTH w Radomiu. Od 2008 r. prowadzi warsztaty literackie w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży ARKA. Zajęcia przyciągają przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Redaktor 11 antologii powarsztatowych promujących twórczość uczestników zajęć. Na kanwie warsztatów powstał Regionalny Konkurs Literacki, w ramach którego odbywają się spotkania z uznanymi twórcami kultury. Uczestnicy warsztatów występowali niejednokrotnie na ważnych dla promocji Radomia imprezach, np. Uliczka Tradycji, festiwal Okna czy Wiosna Literacka. Twórczość warsztatowiczów tłumaczona była na język niemiecki, rosyjski, angielski. Warsztatowicze współpracują z poetami krajowymi, ale również z terenu Niemiec czy Rosji. Od 2018 roku opiekun grupy poetyckiej ERATO z Kozienic.

Źródło: Łaźnia Radom

Komentarze