full screen background image
Search

Tężnia solankowa na Obozisku gotowa na lato

->

W ramach rewitalizacji parku na Obozisku powstanie tężnia solankowa. Urząd Miejski ogłosił już przetarg na jej budowę. Będzie to pierwszy w Radomiu tego typu prozdrowotny obiekt dostępny publicznie. Tężnia zostanie oddana do użytku latem tego roku, a rewitalizacja parku potrwa do jesieni.

Przebywanie w tężni solankowej zaleca się mieszkańcom dużych aglomeracji, którzy na co dzień stykają się z zanieczyszczonym powietrzem. – Pomysł wybudowania tężni solankowej zrodził się podczas spotkania z mieszkańcami osiedla Obozisko. Liczę na to, że w zmodernizowanym parku będzie tętniło życie, a tężnia solankowa stanie się atrakcyjnym elementem podnoszącym komfort życia radomian. Cały czas trwają prace nad rewitalizacją parku na Obozisku i w tym roku się zakończą, ponieważ bardzo ważnym elementem rozwoju miasta są tereny zielone. W zeszłym roku oddaliśmy do użytku piękny park na Michałowie, w tym roku będzie to park na Obozisku – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Zgodnie z opracowaną koncepcją, w centralnej części parku na Obozisku powstanie słupowa tężnia solankowa zasilana solanką ze szczelnego zbiornika. Drewniana konstrukcja będzie wypełniona tarniną i będzie zasilana solanką ze szczelnego zbiornika. Tężnia będzie miała kubaturę prawie 500 metrów sześciennych i zostanie przykryta sześciospadowym dachem. Wokół zostanie ustawionych 10 ławek dla osób chcących korzystać z tężni. – Budowa tężni solankowej pierwotnie nie mieściła się w koncepcji rewitalizacji parku na Obozisku, dlatego musieliśmy otrzymać zgodę jednostki współfinansującej to zadanie. Ogłosiliśmy już przetarg na budowę tężni, który wyłoni wykonawcę robót – dodaje wiceprezydent Konrad Frysztak.

W ramach rewitalizacji parku na Obozisku powstanie także skatepark z wylewaną płytą betonową, dwa place zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla oraz siłownia terenowa. Projekt zakłada także m.in. budowę nowych alejek i ścieżek rowerowych. Powstanie też nowe oświetlenie, zostaną zamontowane elementy małej architektury, takie jak ławki, siedziska, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Powstaną również toalety. Prace obejmą też nowe nasadzenia, a także budowę miejsc postojowych od strony ulicy Parkowej.

Na oferty w przetargu na budowę tężni solankowej Urząd Miejski czeka do 28 lutego 2019 r. Zwycięzca będzie miał 4 miesiące na wykonanie prac.

Komentarze