Trwa badanie oferty kulturalnej bibliotekiMiejska Biblioteka Publiczna chce lepiej poznać mieszkańców Radomia. W związku z tym zostaną zorganizowane zarówno anonimowe ankiety jak i bezpłatne warsztaty. Celem jest m.in. ocena wydarzeń przygotowanych przez bibliotekę

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu organizuje sondaż dotyczący swojej obecnej i przyszłej propozycji kulturalno-edukacyjnej. Celem jest poznanie mieszkańców Radomia i dostosowanie do nich oferty. O szczegółach informuje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu Przemysław Czaja.

Spotkania będą poprowadzone przez badaczkę kultury dr Monikę Popow. Odbędą się one od 5 do 7 lipca o 17.30 w budynku głównym biblioteki, w Filii nr 6 przy ul. Kusocińskiego 13 oraz w Filii nr 16 przy ul. Baryckiej 2. Szczególnie poszukiwane są osoby niekorzystające z ofert czytelniczych z różnych powodów.

Chętni proszeni są o wypełnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Link do dokumentów i ankiety jest dostępny na stronie internetowej biblioteki. Wyniki badania zostaną opublikowane w sierpniu.

Komentarze