Są pieniądze na projekty kulturalne i turystyczneLokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłosiła kolejny konkurs grantowy. Wsparcie dotyczy realizacji inicjatyw turystycznych i kulturalnych. Do podziału jest 90 tysięcy złotych

Ideą konkursu jest promocja turystyki i kultury południowej części województwa mazowieckiego w szczególności powiatów radomskiego i przysuskiego. – Chcemy m.in. budować markę turystyczną regionu i wspierać integrację jego mieszkańców – mówi Arkadiusz Ostrowski z LGD „Razem dla Radomki”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych czy kół gospodyń wiejskich działających w obszarze kultury i turystyki. – Projekty mogą składać także instytucje samorządowe, kościoły ale także przedsiębiorcy – dodaje Ostrowski.

Projekty należy składać do piątego lipca. Więcej informacji znajduje się na stronie razemdlaradomki.pl. Konkurs jest realizowany dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach projektu „Południowe Mazowsze marką turystyczną”.

Komentarze