Tysiące nowych miejsc pracy w starym „Łuczku”Stara siedziba Fabryki Broni „Łucznik” znajdująca się przy ulicy Przemysłowej stanie się biurowcem najwyższej klasy. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu zdecydował się zainwestować w radomski obiekt kilkadziesiąt milinów złotych, pośrednio tworząc 2 tysiące miejsc pracy.

– W Radomiu nie rozwijają się inwestycje, a poziom bezrobocia sięga ponad 12%, dlatego trzeba temu miastu pomóc. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło pilotażowy program, adresowany do kilkunastu polskich miast, które ma pomóc w rozwinięciu sektora centrów usług biznesowych. Radom znalazł się na ten liście po spełnieniu warunku, czyli pojawienie się przestrzeni biurowej klasy A. Ta przestrzeń ma szansę się pojawić w budynku dawnej Fabryki Broni. Dzięki tego typu inwestycjom zostaną stworzone dobrze płatne miejsca pracy, a młodzi ludzie nie będą emigrować – mówiła minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz jednocześnie zapewniając, że wynik wyborów samorządowych nie wpłynie na realizację tej inwestycji.

– Program zakłada stworzenie pomieszczeń biurowych o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych w obiekcie, który jest dla radomian historyczny, i w którym znajdzie pracę 2 tysiące osób. To wielki potencjał tego miejsca i wielka możliwość rozwoju naszego miasta. Dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu znów będziemy dumni z tego obiektu – zapewnił wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

– Nie ma ważniejszego zadania dla gospodarza miasta niż stworzenie wysokopłatnych miejsc pracy, co jest nadal największym problem powiatu radomskiego i miasta Radomia – podsumował marszałek Senatu RP Adam Bielan.

Agencja Rozwoju Przemysłu zainwestuje 80 milinów złotych w przekształcenie budynku po dawnej Fabryce Broni w obiekt klasy A. Prace rewitalizacyjne mają się zacząć w przeciągu najbliższych miesięcy.

Komentarze