Uliczka Tradycji 2020 – Kolej na RadomKolej na Radom – taki tytuł będzie miała tegoroczna Uliczka Tradycji. Impreza tradycyjnie odbędzie się w drugi weekend września

Kolej miała zasadniczy wpływ na rozwój Radomia. Wybudowana w latach 1882 -1885 Kolej Iwanogrodzko – Dąbrowska biegnąca przez Radom, dostarczyła impuls do rozbudowy. Powstały nowe dzielnice przemysłowe z licznymi fabrykami, nowe ulice i dzielnice mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej.

Rozwój Radomia w oparciu o kolej trwał i w II RP. W 1918 r. radomscy kolejarze dali wyraz swojego patriotyzmu, aktywnie uczestnicząc w wyzwalaniu miasta spod okupacji austriackiej. To także dzięki nim miasto było wolne już 2 listopada.

Powstające na początku lat 20. duże firmy jak np. Fabryka Broni, czy potem te w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, też kooperowały ściśle z koleją. Duże znaczenie miała w II RP dla miasta budowa linii Radom-Warszawa. W 20-leciu międzywojennym w mieście była siedziba Radomskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, która obejmowała teren województw kieleckiego i lubelskiego, sięgając za Łuck. Dyrekcja była znaczącym pracodawcą w Radomiu, podobnie jak podległe jej firmy remontowe, naprawcze. Kolejarze zaś aktywnie włączali się w życie kulturalne i społeczne miasta, dla szkolenia kadr kolejowych powstała specjalna szkoła do której ściągała młodzież z Polski południowej i wschodniej.

– O wszystkim tym chcemy opowiedzieć podczas imprezy Uliczka Tradycji, w drugi weekend września. Czekamy na skany dawnych zdjęć i dokumentów dotyczących tej tematyki. Chodzi o archiwalia do 1939 r. To dobry czas, by zrobić porządki w domowych archiwach, a potem współtworzyć z nami przewodnik po kolejowej historii miasta. Skany można wysyłać na adresy: resursa.radom@wp.pl; resursa@resursa.radom.pl – mówi Renata Metzger, dyrektor Resursy Obywatelskiej.

Resursa Obywatelska i portal Radom. Retrospekcja zachęcają również do odwiedzania Retropedii, czyli wirtualnego przewodnika po mieście.
Projekt stworzyła Retrospekcja w ramach budżetu obywatelskiego, teraz Retropedią zawiaduje Resursa. Właśnie pojawił się opis kapliczki ku czci św. Rozalki, orędowniczki w czasie epidemii.

Komentarze