Umowa na budowę najnowocześniejszego SORu przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym podpisanaDziś prezes zarządu lecznicy Bożenna Pacholczak podpisała umowę na kwotę 50 mln zł z firmą zewnętrzną, która od zaraz wchodzi na plac budowy

O dofinansowanie nowego oddziału ratunkowego z funduszy regionalnych miasto walczyło dwukrotnie- bezskutecznie. Ostatecznie to Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na tę inwestycję prawie 100 mln zł. Planowana inwestycja zakłada budowę nowego obiektu po zachodniej
stronie istniejącego budynku szpitala, połączonego łącznikiem z budynkiem głównym. Ponadto w ramach inwestycji zostaną sfinansowane koszty prac przygotowawczych, tj. dokumentacja kosztorysowa oraz przetargowa, a także koszty nadzoru inwestorskiego i autorskiego. W latach 2022-2023 będą również sukcesywnie ogłaszane postępowania na wyposażenie SORu. Mówi wicemarszałek, Rafał Rajkowski:

Do tej pory praca na SORZe Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego była utrudniona. Mówi kierownik zespołu pielęgniarskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Dorota Chmiel:

Szacowany czas budowy nowego SORu to około dwa lata.

Komentarze