full screen background image
Search

Unia Europejska dobrą wróżką subregionu radomskiego


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 subregion radomski otrzymał około miliarda złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ponad 900 milionów ze Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się zmodernizować drogi, wyposażyć placówki zdrowotne i kulturalne oraz wybudować obiekty sportowe. Obecny Program Operacyjny dotyczący okresu od 2014 do 2020 roku jawi się nie mniej optymistycznie.

– Poprzednia unijna perspektywa finansowa była pierwszą tego typu perspektywą, z której Polska skorzystała – mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego Marcin Wajda. – Byliśmy największym beneficjentem Polityki Spójności i nadal nim jesteśmy. W ramach tej polityki pieniądze były rozdzielane na regionalne i centralne. Mieliśmy swój program operacyjny, który udało się z sukcesem rozliczyć. W ramach budżetu nowego programu operacyjnego, czyli RPO WM 2014-2020 Polska nadal pozostaje największym beneficjentem. Lokacja, którą mamy do dyspozycji to ok. 8 mld zł. Udało się już z tego uruchomić ok. 80% środków i zakontraktować już 56%.

Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie, jeżeli chodzi o subregion radomski to 744 wnioski na kwotę 900 mln zł. To 11% wszystkich wniosków, które zostały złożone do RPO. Dofinansowanie jakie zostało przydzielone w obszarze subregionu radomskiego to ok. pół mld zł. Subregion radomski w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyróżnia się. Ma pierwsze miejsce w działaniach: „innowacje w mikro-małych i średnich przedsiębiorcach”. W tym obszarze złożonych zostało najwięcej wniosków, a także w obszarze „aktywizacja zawodowa” – wymieniał Marcin Wajda, namawiając jednocześnie radomian, którzy planują skorzystać ze środków unijnych do szybszego działania.

Chciałbym zachęcić wszystkich, którzy rozważają aplikowanie o środki unijne z RPO o to, aby się spieszyli. Pieniądze są jeszcze dostępne, ale jest ich coraz mniej.

Jednym z celów strategicznych RPO WM 2014-2020 jest przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym i poprowadzenie do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne oraz edukację.

KomentarzeCLOSE
CLOSE