UTH zacieśnia współpracę z biznesemUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu podpisał porozumienie z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej

Łączenie studentów z przedsiębiorcami, rozwijanie kooperacji badawczo-rozwojowej oraz promowanie regionu radomskiego – to założenia podpisanej umowy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu a Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej. Jak zauważa rektor UTH, prof. Sławomir Bukowski, współpraca pomiędzy oboma podmiotami już trwa, a zawarte porozumienie pozwoli ją sformalizować.

Izba Przemysłowo Handlowa istnieje od 1991 roku i obecnie zrzesza sto przedsiębiorstw. W trakcie kilkuletniej współpracy z radomską uczelnią organizacja współdziałała między innymi z wydziałem mechanicznym oraz wydziałem prawa i administracji. Teraz liczy na nawiązanie relacji z wydziałem inżynierii chemicznej i towaroznawstwa. – Zależy nam na tym aby wspierać uniwersytet i łączyć studentów z przedsiębiorcami – mówi Łukasz Białczak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Uczelnia planuje także reaktywować studia podyplomowe, na których pracownicy radomskich przedsiębiorstw będą mogli dokształcać się m.in. w dziedzinach inżynierii chemicznej, zarządzania, biznesu, prawa czy rachunkowości i podatków.

Komentarze