W Białobrzegach uruchomią e-usługi dla mieszkańcówMieszkańcy Białobrzegów będą mogli załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Wszystko za sprawą portalowi e-usług, których uruchomienie władze gminy zapowiadają na połowę tego roku

Dzięki dedykowanej mieszkańcom stronie internetowej będzie możliwe zrealizowanie ponad 30 spraw bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji czy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach. Mieszkańcy będą również mogli elektronicznie płacić za wodę i ścieki lub zapisać dziecko do placówek oświatowych. Obecnie władze gminy przygotowują się do ogłoszenia drugiego przetargu. – Do pierwszego zgłosiła się tylko jedna firma ale zaproponowana przez nią kwota przekracza tą jaką mamy do dyspozycji – mówi Sławomir Bielecki, sekretarz Miasta i Gminy Białobrzegi.

Wartość projektu to blisko milion złotych z czego ponad 761 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Białobrzeski portal ma być zintegrowany m.in. z e-urzędem marszałkowskim „Wrota Mazowsza” oraz elektroniczną skrzynką podawczą e-puap, co ma umożliwić załatwianie spraw nie tylko w miejscowym urzędzie i podległych mu jednostkach, ale także np. w urzędzie marszałkowskim bez wyjazdu do Warszawy.

Komentarze