W Kozienicach powstanie nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-WychowawczegoProjekt jest już gotowy, a w przyszłym roku rozpoczną się prace związane z budową nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Obiekt powstanie w Kozienicach

Obecnie placówka mieści się w jednym z zabytkowych budynków, wchodzących w skład benedyktyńskiego zespołu kościelno-klasztornego w Opactwie. To XVIII-wieczny obiekt, objęty ochroną konserwatorską. Z tego powodu, mimo starań lokalnych władz budynek nie spełnia wymogów dla ośrodka zajmującego się osobami niepełnosprawnymi. Dodatkowym obciążeniem jest jego położenie w dużej odległości od Kozienic – mówi radny Rady Powiatu Kozienickiego Tomasz Trela.

Pierwotnie radni powiatu chcieli zaadoptować budynek po dawnej szkole w Nowej Wsi. Ten pomysł nie spotkał się z akceptacją rodziców dzieci będących pod opieką ośrodka. Powiat zaproponował więc nową lokalizację – działkę przy ulicy Głowaczowskiej w Kozienicach. Z uwagi na zalesienie terenu, konieczna była zgoda Dyrekcji Lasów Państwowych.

Projekt nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozienicach jest już gotowy. Wizualizacja zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku. Na budowę placówki w budżecie powiatu kozienickiego zabezpieczono kwotę 15 milionów złotych. 

Komentarze