full screen background image

Warchoły i chytre baby – Lato w teatrzeMłodzi teatromaniacy mają szansę wziąć udział w projekcie Lato w teatrze – Warchoły i chytre baby. Chętni już mogą się zgłaszać

Projekt Lato w teatrze – Warchoły i chytre baby skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat. Ma formę półkolonii, udział w nim jest bezpłatny.

– Jest to teatralna próba zmierzenia się ze stereotypami dotyczącymi Radomia, z negatywnymi -skojarzeniami i przedstawianiem miasta w opinii społecznej m.in. jako „stanu umysłu”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, budowanie u uczestników poczucia własnej wartości i dumy z Radomia i Radomszczyzny oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, rozbudzenie ciekawości młodych ludzi dotyczącej przeszłości, historii miejsca, w którym żyją. Udział w projekcie ma też dać młodym bodziec do budowania pozytywnego wizerunku Radomia – małej, lokalnej ojczyzny – jako miejsca otwartego, tolerancyjnego, z twórczym potencjałem – tłumaczy Katarzyna Wiśniewska z Amfiteatru.

Podczas zajęć główny nacisk położony będzie na wykorzystywanie technik improwizacji oraz dramowych, które rozbudzą kreatywność uczestników, zaktywizują całą grupę. Ćwiczenia będą się odbywały w formie zabaw, np. etiudy będą formą odpowiedzi na trudne pytania dotyczące tożsamości regionalnej i stygmatyzacji Radomia i jego mieszkańców.

Uczestnicy projektu Lato w teatrze – Warchoły i chytre baby będą pracowali w 4 grupach: aktorskiej, muzycznej, tanecznej i multimedialnej.

Zajęcia rozpoczną się 22 lipca. Finał zaplanowany jest 4 sierpnia o godz. 20.20 w „Kuźni Artystycznej”.

Zgłoszenia do udziału w projekcie Lato w teatrze – Warchoły i chytre baby przyjmowane są do 5 lipca pod adresem mailowym: kuznia.artystyczna@amfiteatr.radom.pl

Projekt realizowany jest w ramach programu „Lato w teatrze” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Komentarze