full screen background image

Więcej dla środowiska – pomysły ministra SkurkiewiczaKandydat PiS na Prezydenta Radomia, Wojciech Skurkiewicz przedstawił kolejne propozycje programowe przed zbliżającymi się wyborami. Tym razem myślą przewodnią wystąpienia była ekologia, a hasłem „Więcej dla środowiska”. Pomysłów na osiągnięcie tego szlachetnego celu jest kilka, m.in. budowa błękitnej infrastruktury w parkach czy pojazdy elektryczne dla służb miasta.

– Program „Więcej dla środowiska” będę realizować jako przyszły Prezydent Radomia. W sprawach ekologii musimy zrobić dużo więcej. Dla naszych dzieci, seniorów i dla nas. Moje propozycje to: wziąć nowy oddech, troszczyć się o środowisko, więcej oszczędzać i korzystać z głową. Niech Radom odetchnie od rosnących problemów z zanieczyszczeniem środowiska. Włączam alarm: Radom musi złapać oddech – powiedział Wojciech Skurkiewicz.

Program „Więcej dla środowiska”

1. Mała retencja
Propozycje: budowa błękitnej infrastruktury w parkach, skwerach miejskich, retencja -magazynowanie wód opadowych w gruncie, wykorzystanie ich do nawadniania zieleni miejskiej, retencjonowanie wody dla oczek i cieków wodnych.
Oszczędzajmy środowisko, wodę i pieniądze podatników.

2. Czyste powietrze
Propozycje: program termomodernizacji, wymiana pieców, poprawa efektywności energetycznej, rozbudowa systemu ciepłowniczego, bezpłatne doradztwo energetyczne w Urzędzie Miejskim, program likwidacji przestarzałych palenisk węglowych, działania edukacyjne.
Miasto dusi się, trzeba mu pomóc złapać oddech.

3. Elektromobilność
Propozycje: stacja ładowania pojazdów, bezpłatny parking dla aut elektrycznych w centrum, pojazdy elektryczne dla służb miejskich, zakup elektrycznych autobusów przez MZDiK.
Elektromobilność to nowe technologie na miarę Radomia. Dzięki nim możemy oszczędza
środowisko na naszą kieszeń i możliwości, a także korzystać z programów rządowych.

4. Zieleń miejska
Propozycje: zwiększenie ilości zieleni w centrum miasta, zielone skwery, nawierzchnie przepuszczalne, parki miejskie tworzone według światowy trendów.
Więcej zieleni to estetyka i lepsza jakość życia. Zielony Radom – zdrowsze i ładniejsze miejsce do życia.

5. Las miejski „KONIÓWKA”
Propozycje: miejsce rekreacji – leśne ścieżki edukacyjne, park linowy, leśna zagroda edukacyjna, leśna polana piknikowa.
Ten projekt to koncepcja „miasta w przyjaźni ze środowiskiem”. My dla środowiska, środowisko dla nas.

6. Program „Life”
Propozycje: dokończenie projektu „RadomKlima”, rozszerzenie działań adaptacyjnych, pozyskanie dodatkowych środków, realizacja zadań zgodnie z światowymi trendami, międzynarodowa promocja Miasta.
Program pomoże skutecznie wykorzysta
własne zasoby i promować Radom. Niech inni przyjeżdżają do nas złapać oddech.

Program „Więcej dla środowiska” jest częścią programu „Więcej dla Radomia” oraz pakietu „Radom tu lubię i chcę mieszkać” . W ramach tego pakietu przedstawiony już został program „Rekreacja na poważnie”. Informacje na ten temat są tutaj.

Komentarze