Wisła okiem przedszkolaków – konkursWisła – rzeka, która urzeka – z takim tematem muszą zmierzyć się przedszkolaki w ekologicznym konkursie plastycznym organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego. Prace można nadsyłać do do 24 maja.

Rok 2017 został ogłoszony „Rokiem Rzeki Wisły”. Do obchodów przyłączył się także samorząd województwa mazowieckiego, który zorganizował ekologiczny konkurs plastyczny dla najmłodszych Mazowszan. Tegoroczna edycja poświęcona jest królowej polskich rzek – Wiśle.

– Chcemy zaszczepić w dzieciach szacunek dla środowiska naturalnego, ale nie poprzez moralizowanie. Najlepszą formą jest przecież zabawa, w tym przypadku pokazanie walorów Wisły za pomocą pracy plastycznej. A dzieci mają nieograniczoną wyobraźnię, są niezwykle kreatywne, spostrzegawcze i szczere w wyrażaniu myśli. Co roku z niecierpliwością czekamy na to, czym nas zaskoczą – mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków z województwa mazowieckiego. Będzie przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap przeprowadza placówka, wyłaniając jedną najlepszą pracę. Drugi to etap wojewódzki. Praca musi być wykonana przez troje dzieci dowolną techniką, na papierze formatu nie mniejszym niż A2 i nie większym niż A1. W w rywalizacji nie mogą brać udziału prace, które były nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenia i prace należy składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane będą do 24 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Departamencie Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody lub pod nr tel. (22) 59 79 058, (22) 59 79 065, (22) 35 63 836.

Cykliczny konkurs o tematyce ekologicznej przeznaczony dla placówek przedszkolnych z terenu województwa mazowieckiego – IX edycja pn.: Wisła – rzeka, która urzeka jest dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

Każda edycja konkursu łączy aktywną edukację ekologiczną z rozwijaniem zdolności plastycznych wśród dzieci. W poprzedniej edycji wzięło udział 1232 dzieci ze 123 przedszkoli.

Komentarze