full screen background image

Wrześniowe Biegowe Grand Prix – Platynowy Bieg UrodzinowyŚwietna propozycja dla aktywnych radomian kochających jogging! Trzecia odsłona 10-ego Biegowego Grand Prix Radomia – Veroni Active Cup odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 września. Trasa wytyczona została alejkami Parku Leśniczówka przy ul. 25 Czerwca. Do biegu, gotowi, start!

– W tym roku rozgrywana jest jubileuszowa, dziesiąta edycja Biegowego Grand Prix Radomia – Veroni Active Cup. Trzeci bieg cyklu rozegrany zostanie 15 września o godzinie 15.00. Współorganizatorem tej edycji biegu jest klub Platinium Fitness. Okazją do świętowania jest 5 rocznica działalności naszego Partnera – mówił Artur Błasiński, organizator Grand Prix.

– Trasa trzeciej w tym sezonie imprezy Grand Prix wytyczona została alejkami Parku Leśniczówka. Bieg główny na dystansie 5 km wraz z Platynowym Biegiem Urodzinowym wystartuje o godz. 15.30. Tradycyjnie rozegrane zostaną biegi dla dzieci. Ich początek zaplanowano na godz. 15. Najlepsi w rywalizacji kobiet i mężczyzn mogą liczyć na upominki ufundowane przez licznych sponsorów. We wszystkich kategoriach dzieci przewidujemy atrakcyjne nagrody – dodał Artur Błasiński.

Zgłoszenia do wszystkich biegów przyjmowane będą w biurze zawodów rozmieszczonych na terenie Parku Leśniczówka na wysokości Szkoły Muzycznej. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 14:00. Dla uczestników rozgrywanych zawodów organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.

X BIEGOWE GRAND PRIX RADOMIA VERONI ACTIVE CUP PLATYNOWY BIEG URODZINOWY – REGULAMIN

I.CEL IMPREZY
-popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
-propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia
i Powiatu Radomskiego.

II. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”
Fitness i Kręgielnia Platinium

III. WSPÓŁORGANIZATORZY
Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
Urząd Marszałkowski
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

IV. WYKAZ IMPREZ X BIEGOWEGO GRAND PRIX RADOMIA
1. 20-05-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
2. 16-06-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
3. 15-09-2018 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego +Platynowy Bieg Urodzinowy – start wspólny
(ul. 25 Czerwca – Park Leśniczówka)
4. 07-10-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)

V. TRASY BIEGU i DYSTANS
– dorośli dystans 5 km – alejki w Parku Leśniczówka ul 25 Czerwca
– biegi dzieci i młodzieży od 100 m przedszkolaki do gimnazjum 1000m – Park Leśniczówka

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY na dzień 15.09.2018 r.
14.00 – otwarcie biura zawodów,
15.00 – start biegów dla dzieci
15.30 – start biegu kobiet
16.00 – start biegu mężczyzn
16.40 – wręczenie nagród biegów dzieci i dorosłych
Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt:
– tel. 501 537 778
– e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl
Informacje na stronie www.radombiega.pl
Zgłoszenia: w biurze zawodów w dniu startu.

VII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
– open kobiet i mężczyzn
– wiekowych: K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat)
dzieci i młodzież: przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria – (III gimnazjum, 7 i 8 klasa)

VIII. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Radomia według zasady:
– ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów. W klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.
Dodatkowa klasyfikacja dla zawodników open dla zawodników zgłoszonych na Platynowy Bieg Urodzinowy

IX. NAGRODY
Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
– kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary i nagrody
– kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – statuetki lub puchary oraz nagrody
– biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary i medale dla każdego uczestnika.
– nagrody w kategorii dla najlepszych klubowiczów ufundowane przez Fitness Platinium

X. UCZESTNICTWO
– do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia;
– młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w jednym biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
– zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed pierwszym biegiem, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
– pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Biegowego Grand Prix Radomia – dotyczy także uczestników Platynowego Biegu Urodzinowego.
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia

XI. SPRAWY FINANSOWE
– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
– opłaty startowe –wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu;
– uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;
– biegi w ramach Grand Prix Radomia i Platynowego Biegu Urodzinowego mają wspólny start i zawodnicy klasyfikowani są we wszystkich kategoriach.

Komentarze