full screen background image
Search

Wymiana kotłów grzewczych w Jedlińsku

->

W Jedlińsku ruszył nabór deklaracji o dofinansowanie do wymiany kotłów grzewczych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”

Deklaracje uczestnictwa w programie można składać do środy, 31 stycznia w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, w pokoju nr 08.

Deklaracje wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy w Jedlińsku, pok. 08 oraz na stronie internetowej www.jedlinsk.pl

Szczegółowe warunki uzyskania dotacji, w tym katalog kosztów kwalifikowanych (objętych dotacją) i kosztów niekwalifikowanych (nieobjętych dotacją – koszty po stronie mieszkańca), jak również wysokość dotacji dla jednego gospodarstwa domowego zostanie podana na stronie internetowej www.jedlinsk.pl po opublikowaniu przez WFOŚiGW w Warszawie regulaminu konkursu na 2018 r.

W przypadku braku akceptacji mieszkańca dla warunków udzielenia dotacji przez WFOŚiGW, istnieje możliwość wycofania złożonej wcześniej deklaracji uczestnictwa w programie. Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez Gminę Jedlińsk po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przypomnijmy, że w 2017 roku dotacja dla jednego gospodarstwa domowego wynosiła do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5.000 zł (brutto) z WFOŚiGW, pozostałe koszty tj. różnica między dofinansowaniem a wartością nowego pieca, demontaż starej instalacji źródła ciepła, wykonanie dokumentacji technicznej oraz montaż nowego kotła mieszkaniec pokrywał sam.

Warunkiem podstawowym był całkowity demontaż dotychczasowego źródła ogrzewania.

Wymagane dokumenty:

1. Poprawie wypełniona deklaracja uczestnictwa w programie (należy dostarczyć do Urzędu Gminy do dnia 31.01.2018 r. do pok. 08) wraz ze wszystkimi złącznikami.

2. Akt własności, lub numer księgi wieczystej.

3. W przypadku gdy gaz znajduje się już na posesji należy do Urzędu dostarczyć podpisaną umowę z PGNiG Sp. z o. o.

4. W przypadku nowego przyłącza do nieruchomości, należy dostarczyć uprawomocnioną decyzję udzielająca pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z warunkami technicznymi przyłącza gazowego.

5. Dokumentację techniczną kotła preferowanego przez mieszkańca.

6. Ofertę cenową zakupu kotła, zasobnika c.w.u., czujnika gazu.

Komentarze