full screen background image
Search

X BIEGOWE GRAND PRIX NAD ZALEWEM


Stowarzyszenie „Biegiem Radom!” organizuje kolejną edycję biegów na terenie naszego miasta. Pierwsza impreza sportowa w ramach 10-tego już cyklu odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zawody rozegrają się nad zalewem na Borkach. Konkurs jest podzielony na trzy kategorie: bieg kobiet, bieg mężczyzn i biegi dzieci.

Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy ruchu. Ponadto propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia. Zbliżająca się impreza sportowa odbędzie się na na terenie ośrodka MOSiR na Borkach. Co ważne, wstęp dla uczestników jest bezpłatny. Organizator, którym jest Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”, nie pobiera wpisowego za udział w zawodach. Współorganizatorami wydarzenia są Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Urząd Marszałkowski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Najbliższe BIEGOWE GRAND PRIX odbędzie się 20 maja od godz. 9:00, ul. Krasickiego. Start w przystani nad zalewem na Borkach. Bieg dzieci zacznie się o godz. 11:00, bieg kobiet o godz. 12:00, a bieg mężczyzn o godz. 12:30.

WYKAZ IMPREZ X BIEGOWEGO GRAND PRIX RADOMIA
1. 20-05-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
2. 16-06-2018 r. – Biegiem nad Zalewem (ul. Krasickiego)
3. 16-09-2018 r. – Biegiem o Szablę Rotmistrza Pileckiego (ul. 25 Czerwca)
4. 07-10-2018 r. – Biegiem nad Zalewem (ul. Krasickiego)

TRASY BIEGÓW
Bieg 1,2,4 – trasa wokół zalewu Borki
Bieg 3 – alejki parkowe przy Zespole Szkół Samochodowych

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
09.00 – otwarcie biura zawodów,
10.45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci
11.00 – start biegów dla dzieci
12.00 – start biegu kobiet
12.20 – zamknięcie listy startowej biegu mężczyzn
12.30 – start biegu mężczyzn
12.45 – wręczenie nagród biegów dzieci
13.30 – dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy
Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.
1. Biegi kobiet i mężczyzn.
Dystanse: 2,5 ÷ 7 km – kobiety, 5 ÷ 10 km – mężczyźni
2. Biegi dla dzieci i młodzieży.
Dystanse : od 100m przedszkolaki do 1000 m szkoły gimnazjalne

KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt:
– tel. 501 537 778
– e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl
Zgłoszenia: w biurze zawodów

KATEGORIE I KLASYFIKACJE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
– open kobiet i mężczyzn
– wiekowych: K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat)
dzieci i młodzież:
przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria – gimnazja (dziewczęta i chłopcy klasyfikowani będą osobno).

KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Radomia według zasady:
– ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów. W klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.

NAGRODY
Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
– kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary
– kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – statuetki lub puchary
– biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary i medale dla każdego uczestnika.

UCZESTNICTWO
– do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia;
– młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w jednym biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
– zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed pierwszym biegiem, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
– pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Biegowego Grand Prix Radomia
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia

SPRAWY FINANSOWE
– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
– opłaty startowe –wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu;
– uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

KomentarzeCLOSE
CLOSE