XI Grand Prix w Biegach Ulicznych



Wielkimi krokami zbliża się inauguracja XI Grand Prix Biegów Ulicznych. W roku 2019 organizatorzy zaplanowali cykl 4 imprez biegowych w powiecie radomskim. Pierwsze zawody odbędą się w sobotę, 25 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – W tym dniu wspólnie spotkamy się na biegowych ścieżkach wokół zalewu na Borkach – informuje Artur Błasiński z portalu radombiega.pl.

Na pierwszą edycję Grand Prix organizatorzy Uczniowski Klub Sportowy oraz Street Run przygotowali liczne atrakcje dla kibiców i uczestników. – Na początek zapraszamy dzieci na Kolorowe Biegi na których będą rywalizowali na dystansach od 100 m do 1300 m. W tym czasie będzie to niepowtarzalna okazja do pokolorowania się nawzajem. Nasz partner, Holi Festival w ramach organizowanego w Radomiu „Święta Kolorów” udostępni dla pierwszych 200 zgłoszonych do biegu dzieci kolorowe proszki holi. Kolejnym naszym partnerem jest firma Hula Park która przygotowała atrakcje dla najmłodszych – opisuje Artur Błasiński, organizator zawodów.

O godzinie 16:00 wystartują dorośli. Dla kobiet przewidziany jest dystans 3200 m. Natomiast mężczyźni wystartują o 16:30 i będą mieli do pokonania dystans 5000 m. – Na zakończenie zawodów serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników zawodów na integracyjnego grilla – dodaje Artur Błasiński.

Zapisy do biegów zostaną przeprowadzone w dniu startu (25.05) w biurze zawodów od godziny 13:00.

Regulamin XI Grand Prix Biegów Ulicznych

XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH – BIEG NR 1
I.CEL IMPREZY
• Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
• Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
• Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
• Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.
II. ORGANIZATOR
• Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”
• Stowarzyszenie STREET RUN RADOM
III. Współorganizatorzy
• Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu
IV. WYKAZ IMPREZ XI BIEGOWEGO GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH
• BIEG NR 1 w dniu 25.05.2019 r. – Biegamy Razem! (zalew na Borkach)
• BIEG NR 2 w dniu 08.06.2019 r. – Biegamy Razem w Makowcu! (ulice Makowca)
• BIEG NR 3 w dniu 22.09.2019 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego! (zalew na Borkach)
• BIEG NR 4 w dniu 19.10.2019 r. – Biegamy Razem! (MOSiR w Radomiu)
V. DYSTANSE
• dorośli dystans 5000m/5km
• biegi dzieci i młodzieży od 100 m przedszkolaki do gimnazjum 1300m.
VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
13:00 – otwarcie biura zawodów dla dzieci i dorosłych,
14:30 – zamknięcia biura zawodów dla dzieci,
15:00 – start biegów dla dzieci,
15:30 – zamkniecie biura zawodów dla dorosłych,
15:45 – dekoracja zwycięzców biegów dla dzieci,
16:00 – start biegu kobiet,
16:30 – start biegu mężczyzn,
17:30 – dekoracja zwycięzców biegów dla dorosłych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza
wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

VII. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt:
• Artur Błasiński – Radom Biega
tel. 501 537 778
e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl
Informacje na stronie www.radombiega.pl
• Małgorzata Skowron
tel. 795 084 578
e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl
Zgłoszenia: w biurze zawodów w dniu startu.
VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
KATEGORIE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
1. open kobiet i mężczyzn:
a) wiekowych: K16/M16 (16-19lat);
b) K20/M20 (20-29lat);
c) K30/M30 (30-39lat);
d) K40/M40 (40-49lat);
e) K50/M50 (50-59lat);
f) K60/M60 (60 i więcej lat)
2. dzieci i młodzież:
a) I kategoria – przedszkolaki (1-6 lat);
b) II kategoria – szkoły podstawowe (1-2 klasa);
c) III kategoria – szkoły podstawowe (3-4klasa);
d) IV kategoria – szkoły podstawowe (5-6 klasa);
e) V kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja (III gimnazjum, 7 i 8 klasa);
IX. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Biegów
Ulicznych według zasady:
• ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego, gdzie liczba punktów
równa jest liczbie uczestników imprezy
• o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów
• warunkiem wliczenia do klasyfikacji końcowej jest udział w przynajmniej dwóch imprezach z cyklu Grand Prix
• w klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów
X. NAGRODY
Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
• kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary,
• kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary,
• biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary oraz medale dla każdego uczestnika biegu.
XI. UCZESTNICTWO
• Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty
rok życia.
• Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w biegu głównym.
• Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru
organizatora.
• Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
• Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Grand Biegów Ulicznych.
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.
XII. SPRAWY FINANSOWE
• Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
• Opłaty startowe – wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu.
• Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na
własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez,
lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania.
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Komentarze



CLOSE
CLOSE