full screen background image
Search

XII Bieg Kazików

->

Przed nami XII Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Radomia. Co roku w zawodach startuje ponad tysiąc sportowców, którzy w pocie czoła walczą o tytuł i atrakcyjne nagrody. W ramach tegorocznego wydarzenia tradycyjnie odbędzie się Bieg Charytatywny, a także Biegi  Dzieci – Lekkoatletyka dla każdego! Zawody odbędą się 10 marca br. 

– Niezwykle miło jest nam poinformować o organizacji kolejnej edycji XII Biegu Kazików. Organizowane przez nas zawody są największą imprezą masową  w Radomiu skierowaną do aktywnej części społeczeństwa. Zawody te rozgrywane w ramach organizowanych obchodów patrona miasta Radomia św. Kazimierza promują zdrowy i aktywny tryb życia oraz propagują bieganie we wszystkich grupach wiekowych – mówi organizator Biegu Kazików, Artur Błasiński.

Zgłoszenia do XII Biegu Kazików przyjmowane będą elektronicznie na stronie: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xii-bieg-kazikow
do dnia 3.03.2019 r. oraz biurze zawodów, w dniach 9-10.03.2019 r.

REGULAMIN XII BIEGU KAZIKÓW – Radom, 10.03.2019 r.

Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia
Bieg Charytatywny, Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych,
Biegi  Dzieci – Lekkoatletyka dla każdego!

ORGANIZATORZY :
–  Prezydent Miasta Radomia
–  Uczniowski Klub Sportowy „Technik”
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
-Ośrodek Lekkiej Atletyki Radom

I. CEL
promocja miasta Radomia,
popularyzacja biegów masowych,
popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie na stronie: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xii-bieg-kazikow
do dnia 3.03.2019r. oraz biurze zawodów, w dniach 9-10.03.2019 r.
Regulamin oraz informacje na temat biegu dostępne będą na stronie www.radombiega.pl, www.radom.pl
Kontakt z organizatorem: Artur Błasiński nr tel. 501 537 778, e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl

III. TERMIN I MIEJSCE
10 marca 2019r. (niedziela), od godz. 11:00 – centrum miasta Radomia

IV. TRASA BIEGU
Bieg Kazików: dystans 10 km, nawierzchnia asfalt i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem Urzędu Miejskiego).
Bieg Charytatywny oraz Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych: dystans 2 km, nawierzchnia asfalt
i kostka, ulicami w centrum miasta, start i meta na ul. Żeromskiego (przed budynkiem UM).
Biegi Dzieci „Lekkoatletyka dla każdego!: dystanse od 100 do 1000 m, na ulicy Żeromskiego.
V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
09 marca 2019 r. (sobota)
18.30 – otwarcie biura zawodów
10 marca 2019 r. (niedziela)
9.00 – otwarcie biura zawodów,
10.45 – zamknięcie list startowych biegów dzieci,
11.00 – starty biegów dla dzieci,
11.45 – zamknięcie list startowych Biegu Charytatywnego ” i Szkół  Ponadgimnazjalnych,
12.00 – start Biegu Charytatywnego i Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych,
13.00 – zamknięcie list startowych biegu głównego,
12.45 – dekoracje zwycięzców biegów dzieci,
13.15 – start biegu głównego o Puchar Prezydenta Miasta Radomia,
14.45 – dekoracje zwycięzców Biegu Kazików, Biegu Charytatywnego”, Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych
Informacja o lokalizacji Biura zawodów podana zostanie w oddzielnym komunikacie.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia, dystans 10 km
Klasyfikacje:
kategoria generalna kobiet i mężczyzn;
kategorie kobiet: K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat), K60 (60-69 lat), K70 (70 i więcej lat);
kategorie mężczyzn: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat), M70 (70 i więcej lat);
kategoria najlepszy Kazimierz i Kazimiera
kategoria najlepsza radomianka i radomianin
Nagrody :
1. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, miejsca I-VI – puchary oraz nagrody finansowe;
2. Kategoria generalna krajowa kobiet i mężczyzn I M-500 zł, II M 300zł , III M-200 zł
3. Kategorie wiekowe puchary i nagrody:
4. Medale pamiątkowe – wszyscy, którzy ukończą bieg. Koszulki po opłaceniu startowego.
2. Bieg Charytatywny, dystans 2 km
Klasyfikacje:
kategoria generalna
klasyfikacja drużynowa (firmy, szkoły, organizacje itd.)
Nagrody:
W klasyfikacji indywidualnej – puchary dla zdobywców miejsc I-III
Klasyfikacja drużynowa (klubowa) – puchary dla 3 drużyn z największą liczbą zawodników – drużynę stanowi grupa minimum trzech osób, zgłoszona pod tą samą nazwą klubu (zakład pracy, klub, rodzina, organizacja).
Pieniądze zebrane z opłaty startowej przeznaczone zostaną na cel charytatywny.

3. Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych, dystans 2 km
Klasyfikacje: kategoria dziewcząt i chłopców.
Nagrody: klasyfikacja indywidualna – puchary i upominki dla zdobywców miejsc I-III, w kategoriach dziewcząt i chłopców

4. Biegi dla dzieci – Lekkoatletyka dla każdego! – kategorie wiekowe:
Biegi przedszkolaków – roczniki od 2012 do 2015 – dystans 100m
I i II klasa szkoła podstawowa  (2010, 2011) – dystans 300m
III i IV klasa szkoła podstawowa   (2008,2009) – dystans 500m
V i VI klasa szkoła podstawowa  2006,2007) – dystans 700m
Klasy VII –VIII i szkoły gimnazjalne      (2003-2005) – dystans 1000m
Nagrody: klasyfikacji indywidualnej – puchary i upominki dla zdobywców miejsc I-III,
w kategoriach dziewcząt i chłopców, w każdej kategorii wiekowej. Dla 700 uczestników biegu dzieci koszulki techniczne. Decyduje kolejność zgłoszenia.

VII. UCZESTNICTWO
Do udziału w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16 lat.
Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

VIII. SPRAWY FINANSOWE
Opłaty startowe
Bieg główny:
do dnia 3 marca – 30 zł (wpłata przelewem). Członkowie stowarzyszenia Biegiem Radom 20 zł
Pakiet z koszulką – 50 zł (wpłata przelewem). Członkowie stowarzyszenia Biegiem Radom 40 zł
do 3.03.2019 r. W biurze zawodów w dniach 9 i 10 marca – 50 zł. (bez koszulki)
Bieg Charytatywny:
Niezależnie od terminu – 50 zł
Biegi dzieci oraz szkół ponadgimnazjalnych:
Zwolnieni z opłaty startowej.

Opłatę startową do biegu głównego i charytatywnego należy wpłacić poprzez panel zgłoszeniowy na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/xii-bieg-kazikow , tylko po opłaceniu uczestniku zostanie dodany do listy startowej.
Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi, chyba że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność ponosi organizator.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy
organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione a nieoddane do depozytu,
uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną  odpowiedzialność i wskazane jest  ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Komentarze