full screen background image

Zalewy ratunkiem na suszęTeraz zgromadzą i i zatrzymują więcej wody oraz zapobiegają dalszemu zamulaniu zbiornika – dwa zalewy: w Łaziskach na rzece Szabasówce i  „Trzy Stawy”, który dopływa do rzeki Gzówki zostały rozbudowane i zmodernizowane. To inicjatywa radomskiego nadleśnictwa, które w ten sposób walczy z suszą w lasach

Są teraz większe i lepiej gromadzą wodę – Nadleśnictwo Radom zmodernizowało dwa zalewy w regionie – w Jedlni i Łaziskach. Jak tłumaczy Hubert Ogar z radomskiego nadleśnictwa – rozbudowa zbiorników wodnych ma pomóc w zachowaniu lokalnej bioróżnorodności oraz przeciwdziałać suszy w ekosystemach leśnych.

Pierwszy zmodernizowany zbiornik wodny „Trzy Stawy” w Jedlni w gminie Pionki zapewnia teraz lepsze warunki rozwoju dla płazów i tarliska dla ryb. Na drugim zalewie – na rzece Szabasówce w Łaziskach w gminie Orońsko wybudowano natomiast wyspę lęgową dla ptactwa wodnego. Jak podkreśla Hubert Ogar – modernizacja dwóch zalewów przyczyniła się przede wszystkim do zgromadzenia większej ilości wód opadowych, spowolniła ich odpływ oraz podniosła poziom wód gruntowych na przyległych terenach.

Łączna objętość zgromadzonej w obu zbiornikach wody wynosi teraz ponad 336 tysięcy metrów sześciennych.

Za budowę zalewu „Trzy Stawy”  Nadleśnictwo Radom otrzymało nagrodę „Lidera małej retencji nizinnej”.

Fot. Edyta Nowicka/Nadleśnictwo Radom

Komentarze