Żółta w całym kraju, w powiecie szydłowieckim czerwonaDecyzją premiera Mateusza Morawieckiego od soboty 10 października teren całego kraju będzie objęty żółtą strefą. Wyjątkiem będą powiaty w strefie czerwonej – w tym powiat szydłowiecki

W żółtej strefie maski będziemy nosić nie tylko w pomieszczeniach ale także na ulicach. Do tej pory obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczył między innymi komunikacji publicznej, urzędów czy sklepów. Zwolnione z obowiązku noszenia maski będą osoby posiadające orzeczenie lekarskie lub dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

W imprezach okolicznościowych będzie mogło uczestniczyć 75 osób.

Zakrywać nosa i usta, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, nie trzeba będzie na terenie lasów, parków, zieleńców, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych oraz na plaży, gdyż są to miejsca o podobnym charakterze.

Imprezy sportowe i kulturalne będą mogły się odbywać z udziałem 25 procent publiczności przy czym widzowie muszą mieć obowiązkowo maseczki. 75 procent obłożenia może być na basenach i aquaparkach. W wesołych miasteczkach i parkach rozrywki musi zostać zapewnione 10 metrów kwadratowych na 1 osobę a w siłowniach i klubach fitness 7 metrów kwadratowych na osobę.

Strefa czerwona

Nie wszędzie jednak będzie obowiązywać strefa żółta. Wyjątek stanowi sześć miast i 32 powiaty, które znajdą się strefie czerwonej. Tam obostrzenia są bardziej rygorystyczne. Tak będzie między innymi w powiecie szydłowieckim.

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w godzinach od 6:00 do 22:00. Należy w nich również zachowywać bezpieczna odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe. W lokalach gastronomicznych oraz innych pomieszczeniach zamkniętych nie wolno udostępniać miejsc do tańczenia a w imprezach okolicznościowych będzie mogło brać udział 50 osób.

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W kinach natomiast może przebywać 25 proc. publiczności. W przestrzeni zamkniętej tego typu wydarzenie może odbyć się z udziałem 25 proc. publiczności – taka sama zasada obowiązuje w kinach. W wydarzeniach kulturalnych, które odbywają się w plenerze może uczestniczyć maksymalnie 100 osób – jednak liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m2.

 

KomentarzeCLOSE
CLOSE