Życie Prymasa Tysiąclecia uwiecznione na fotografiachNa radomskim rynku stanęła wystawa plenerowa poświęcona Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Na planszach zostały zaprezentowane fotografie przedstawiające życie Prymasa Tysiąclecia opatrzone komentarzami Jana Pawła II. Licencję do wystawy „Per Mariam Soli Deo – Przez Maryję samemu Bogu” zakupiło Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Życie Prymasa Tysiąclecia uwiecznione na fotografiach – to nowa wystawa plenerowa Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Ekspozycję poświęconą Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu będzie można oglądać na radomskim rynku. Na składającej się z plansz wystawie znalazły się m.in. niepublikowane wcześniej zdjęcia z życia prymasa Polski. Ekspozycja „Per Mariam Soli Deo – Przez Maryję samemu Bogu” została przygotowana przez Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – mówi dr Adam Duszyk, wicedyrektor placówki.

Wystawa plenerowa „Per Mariam Soli Deo ” została do tej pory zaprezentowana tylko raz w Częstochowie na Jasnej Górze. W Radomiu będzie można ją oglądać przez dwa tygodnie. Potem zostanie wypożyczona m.in. parafiom diecezji radomskiej – informuje Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Przypomnijmy, uchwałą polskiego parlamentu Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku. 3 sierpnia obchodzimy 120-tą rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia.

Komentarze