„16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”Międzynarodowa akcja pn. „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” rozpoczyna się dnia 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet pn. „BIAŁA WSTĄŻKA”, a kończy się 10 grudnia, którego przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

W naszym kraju działania rozpoczynają się od dnia „BIAŁEJ WSTĄŻKI”, która jest symbolem przerwania milczenia  dotyczącego przemocy wobec kobiet. Noszenie białej wstążki jest swoistą manifestacją, że nie akceptuję się przemocy, ani nie jest się wobec niej obojętnym.

Głównym celem kampanii jest edukacja zmierzająca do podnoszenia świadomości społecznej w temacie stosowania przemocy ze względu na płeć. Niestety od wybuchu COVID-19, pojawiające się dane i raporty pokazały, że wszystkie rodzaje przemocy wobec kobiet i dziewcząt, zwłaszcza przemoc domowa, nasiliły się. Ambasadorzy akcji inicjują działania edukacyjne w społecznościach lokalnych, placówkach oświaty, miejscach pracy, ale również podejmują wspólne działania z instytucjami, które działają na rzecz minimalizacji przemocy wobec kobiet.

Z dniem 30 listopada 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956), która wprowadza zmiany w przepisach zawartych m.in. w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.). Na podstawie zawartych we wskazanej ustawie przepisów, funkcjonariusze policji będą mieć prawo wydania wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy wobec członków swojej rodziny bądź stwarzająca zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakazu natychmiastowego opuszczenia zajmowanego lokalu i jego bezpośredniego otoczenia.

Wiele fundacji wskazuje na to, że mężczyźni mogą bardzo wiele zmienić w kwestii eliminowania przemocy wobec kobiet i dziewczynek za pomocą odpowiedniego reagowania na zjawisko przemocy.

W działania na rzecz kampanii zaangażowana jest Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WSPARCIA MOŻESZ ZADZWONIĆ POD TE NUMERY:

  1. Linia wsparcia dla osób w kryzysie emocjonalnym (całodobowo i bezpłatnie)  800 70 22 22
  2. Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym ( bezpłatnie, czynna codziennie w godzinach od 14 do 22) 116 123.
  3. Antydepresyjny telefon zaufania. Forum przeciw depresji (bezpłatnie)  22 594 91 00.
  4. Niebieska Linia ( bezpłatnie) 22 668-70-00.
  5. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatnie)  800 120 002.

Film pochodzi z Europejskiego Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet dotyczący kampanii „Biała Wstążka”. 

 

Komentarze