Tag: , , , , , ,

Ustawa antyprzemocowa weszła w życie

 Nowe przepisy nadają policjantom możliwość wydania sprawcy przemocy nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zbliżania się do niego. Zakaz zbliżania będzie...

„16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć”

Międzynarodowa akcja pn. „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć” rozpoczyna się dnia 25 listopada, który jest Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy...

Niebieska Karta pomaga w walce z przemocą w rodzinach

362 Niebieskie Karty założono w od początku roku w Radomiu. To procedura mająca na celu walkę z przemocą domową. Dzięki Niebieskiej Karcie ofiary przemocy...