16,5 mln zł trafi do subregionu radomskiegoRozwój bazy sportowej, nowe pracownie informatyczne i językowe, aktywizacja sołectw czy modernizacja dróg powiatowych i gminnych oraz projekty edukacyjne i kulturalne – to tylko część zadań, których realizacja będzie możliwa dzięki funduszom samorządu Mazowsza. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 84,1 mln zł, z czego aż 16,5 mln zł trafi do subregionu radomskiego

–Zakończyliśmy już nabory do naszych tegorocznych programów wsparcia. Po raz kolejny pomagamy lokalnym samorządom w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji, na które w budżetach zabrakło już środków. Dodatkowe fundusze na rozwój mazowieckich gmin to nasza odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez Mazowszan. Dzięki programom pomocowym wspieramy równomierny rozwój województwa mazowieckiego – podkreśla marszałek Adam Struzik.

W ramach czterech już rozstrzygniętych programów wsparcia zostało złożonych 1674 wnioski, a 1434 z nich zostało dofinansowanych. W sumie na ten cel z budżetu Mazowsza przeznaczono prawie 84,1 mln zł.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program samorządu województwa uruchomiony z myślą o ok. 7,3 tys. sołectw. Nowe boiska, parki, place zabaw czy ścieżki rowerowe – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa.

W tym roku wpłynęły 1189 wniosków, a dofinansowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów z całego Mazowsza. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw w tym roku przeznaczono 11,4 mln zł. Wsparcie finansowe w wysokości ponad 1,7 mln zł otrzymają 182 inwestycje z subregionu radomskiego. Pieniądze pozwolą na zakup sprzętu muzycznego z nagłośnieniem, modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Dziurkowie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia czy budowę zbiornika na ścieki w miejscowości Goryń.

Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego powinny być udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie.

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania.

W tym roku w ramach tego działania wpłynęły 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć 115 beneficjentów z całego Mazowsza. W subregionie radomskim złożono 45 wniosków, spośród których 26 otrzyma dofinansowanie o łącznej wartości 1,1 mln zł. Dzięki programowi dzieci i młodzież zyskają większy dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i dydaktycznych, a także będą zdobywać nowe umiejętności.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

Samorząd Mazowsza wspiera także remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych. Budowa boisk, skateparków, placów zabaw czy torów sportowych i pumptracków – na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostało aż 10 mln zł. W tym roku złożonych zostało 208 wniosków, z czego dofinansowanie otrzyma aż 116 projektów, w tym 24 z subregionu radomskiego.

Budowa i przebudowa boisk wielofunkcyjnych, modernizacja boiska piłkarskiego czy budowa pumptracków w subregionie radomskim możliwa będzie dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2,1 mln zł. Wsparcie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze wynosi do 75 proc. kosztów kwalifikowanych i nie przekracza 200 tys. zł.

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Na zadania wieloletnie, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

W ramach wsparcia do subregionu radomskiego trafi aż 11,4 mln zł na realizację pięciu projektów. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na przebudowę infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych Wólka Klwatecka II, budowę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie czy rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.

Źródło: mazovia.pl

KomentarzeCLOSE
CLOSE