46. Salon Zimowy rozstrzygnięty46. edycja Salonu Zimowego rozstrzygnięta. Mowa o Ogólnopolskim Biennale Sztuki – wystawie o charakterze konkursu. Jury spośród 330 prac zakwalifikowało do ekspozycji 162 dzieła 92 autorów. 8 z nich nagrodzono, a 3 otrzymało wyróżnienia

8 nagród i 3 wyróżnienia – jury Ogólnopolskiego Biennale Sztuki – 46. Salonu Zimowego rozstrzygnęło konkurs plastyczny. W ramach tej edycji wydarzenia wpłynęło 330 prac artystów z całej Polski. Grand Prix Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymała Gabriela Cichocka, natomiast Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia przyznano Dominice Stręciwilk – mówi juror prof. Andrzej Markiewicz, dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu będącego współorganizatorem konkursu.

Ogólnopolskie Biennale Sztuki – Salon Zimowy to wystawa o charakterze konkursowym łącząca odmienne dyscypliny sztuki. Tradycja Salonów Zimowych sięga 1945 roku. Na ekspozycji w ramach 46 edycji wydarzenia zostaną pokazane zakwalifikowane 162 prace 92 autorów w tym przede wszystkim dzieła laureatów. Większość prac ma wspólny mianownik. To warstwy znaczeniowe nawiązujące do upływającego czas – wyjaśnia Markiewicz.

Konkurs i wernisaż Ogólnopolskiego Biennale Sztuki Salonu Zimowego odbywa się co dwa lata. W tym roku otwarcie wystawy tradycyjnie odbędzie się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w późniejszym, nieogłoszonym jeszcze terminie. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Fot. UM Radom

Komentarze