500 plus dla nauczycieli. Jak złożyć wniosek?Rządowy program 500 plus dla nauczycieli. Pieniądze jeszcze w listopadzie trafią do samorządów. Nauczyciele mogą ubiegać się o refundację zakupów sprzętu informatycznego, między innymi komputerów, kamerek czy słuchawek 

Pedagodzy pracujący zdalnie mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 500 złotych na zakup sprzętu komputerowego. Nauczyciele na złożenie wniosku o refundację poniesionych kosztów związanych z zakupem niezbędnych urządzeń do nauki zdalnej mają czas do 7 grudnia. Pedagodzy zobowiązani są składać wnioski o refundację w szkole, w której są zatrudnieni – mówi Katarzyna Kalinowska, zastępca prezydenta Radomia. 

 

Nauczyciele będą mogli doposażyć się w niezbędny sprzęt, dzięki czemu lekcje zdalne staną się efektywniejsze, stwierdza Radosław Lis, dyrektor XII Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. 

 

Rozliczenie wniosków w sprawie rządowego dofinansowania dla nauczycieli ma nastąpić najpóźniej do końca tego roku.

Poniżej wytyczne dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej udzielające odpowiedzi jak uzyskać dofinansowanie 500 plus dla nauczycieli. 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Świadczenie należy się nauczycielom, w tym dyrektorom będącym nauczycielami, zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty, zarówno publicznych jak i niepublicznych.  Przysługuje ono również osobom niebędącym nauczycielami, którzy prowadzą zajęcia z uczniami na podstawie art. 15 ust. 2-6 ustawy – Prawo oświatowe. Świadczenie służy podniesieniu jakości kształcenia z uczniami na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele. Wsparciem nie są objęci nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego. Jeżeli jednak nauczyciel wychowania przedszkolnego prowadzi równocześnie zajęcia w innych jednostkach systemu oświaty to może się on ubiegać o dofinansowanie w tych jednostkach.

Jak otrzymać pieniądze?

Nauczyciel do 7 grudnia br. składa wniosek do dyrektora szkoły, następnie do 11 grudnia br. dyrektor przekazuje zbiorczą listę nauczycieli uprawnionych do wypłaty (w przypadku szkół niesamorządowych dyrektor składa krótki wniosek o udzielenie dotacji celowej). Do 31 grudnia br. nauczyciele otrzymają na konta wypłatę środków.

Nauczyciel, aby otrzymać dofinansowanie jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zakupu. Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. i brak jest imiennego dowodu zakupu to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz wypełnia się oświadczenie, że paragon dotyczy zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, wskazanych we wniosku. Wszystkie zakupy po 20 listopada br. nauczyciel musi już udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Co można kupić w ramach 500 zł?

Zgodnie z projektem rozporządzenia z dofinansowania, o którym mowa, będą mogły być pokryte w całości lub w części koszty zakupu sprzętu lub oprogramowania:

 • komputera stacjonarnego;
 • monitora;
 • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym,
 • podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
 • kamery internetowej lub wizualizera;
 • statywu;
 • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej,
 • baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
 • adaptera, koncentratora sieciowego;
 • cyfrowego mikroskopu;
 • liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
 • oprogramowania komputerowego;
 • smartfona.

 

 

 

 

KomentarzeCLOSE
CLOSE