92 nowe piece za prawie 1,4 mln złKotły na biomasę, gazowe, olejowe, pompy ciepła, a także instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, łącznie 92 ekologiczne instalacje powstaną w gminie Szydłowiec. Na ten cel gmina otrzyma blisko 1,4 mln zł

Gmina Szydłowiec stawia na ekologię. Już niebawem dzięki unijnemu wsparciu w indywidualnych gospodarstwach domowych wykonane zostaną łącznie 92 ekologiczne instalacje. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma blisko 1,4 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

Inwestycja polega na wymianie kotłów centralnego ogrzewania na paliwo stałe na automatyczne kotły na biomasę, gazowe ,olejowe czy pompy ciepła. Na obiektach mieszkalnych zostaną wybudowane instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. W sumie, w ramach projektu, powstaną 92 instalacje, w tym: 23 kotły na biomasę, 29 kotłów gazowych, 2 kotły olejowe, 2 kotły zgazowujące drewno, 23 instalacje fotowoltaiczne, 5 kolektorów słonecznych i 7 gruntowych oraz jedna powietrzna pompa ciepła.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia efektywności energetycznej domów mieszkalnych oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości powietrza.

Tytuł projektu: Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec

Beneficjent: Gmina Szydłowiec
Całkowita wartość projektu: 1855 411,80 zł
Kwota dofinansowania:1389861,45 zł
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stroniewww.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/
Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Dotychczas ogłoszono ponad 170 konkursów i naborów pozakonkursowych, w ramach których beneficjenci z Mazowsza uzyskali ponad 6 mld zł dofinansowania.

Komentarze