Alzheimer nieproszonym gościemChoroba Alzheimera stała się problem aktualnym i nadal wstydliwym. Obecnie w Polsce na tę chorobę cierpi ok 200 tyś. pacjentów i jest to liczba porównywalna do mieszkańców Radomia.

Na świecie na Alzheimera choruje aż 30 mln ludzi i prognozy demograficzne są bardzo niekorzystne. U ponad 5 % populacji po 65 roku życia został zdiagnozowany Alzheimer i według danych szacunkowych za 40-50 lat ilość zachorowań będzie pięciokrotnie zwiększona, mówił dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, neurolog radomskiego szpitala na Józefowie.

Alzheimer jest chorobą podstępną, ponieważ jej pierwsze objawy są pozornie banalne i przypominają skutki zmęczenia, czy stresu. Są to zaburzenia pamięci świeżej, czyli zapominanie, roztrzepanie, większa bezradność w wykonywaniu codziennych czynności. Drugi etap choroby to zaburzenia pamięci dawnej: zaburzenia pisania i czytania, chory zaczyna nie rozpoznawać osób z najbliższego otoczenia, uważając je za obce. Trzeci etap wiąże się z jeszcze większą degradacją intelektualną oraz wystąpieniem degradacji emocjonalnej i ruchowej.

Jak podkreślał dr Krzysztof Nadgrodkiewicz, największym czynnikiem ryzyka zachorowania na Alzheimera jest wiek. U osób, które skończyły 65 rok życia ryzyko zachorowania podwaja się co pięć lat. U młodych ludzi Alzheimer występuje rzadko, jednak zdarzą się przypadki zachorowania zwane otępieniem przedstarczym. Wówczas czynnikiem wywołującym chorobę są geny.

Alzheimer jest chorobą, która dotyka nie tylko samego pacjenta, ale przede wszystkim rodzinę chorego. Ponad to koszty leczenia choroby są bardzo wysokie, o czym mówiła dr Aneta Śledź, pełnomocnik Zarządu Fundacji Pro Civitas Bono. Chory potrzebuje całodobowej opieki bliskiej osoby i tym samym opiekujący się, często musi zrezygnować z pracy zarobkowej, co obniża standard życia całej rodziny.

Choroba Alzheimera nie jest uleczalna, można ją tylko spowolnić. Dlatego niezwykle ważna jest profilaktyka, czyli pozostawanie w dobrej kondycji psychofizycznej oraz stosowanie diety prozdrowotnej. Dbajmy o ciało i umysł, by nie dać się Alzheimerowi!

15 listopada o godz. 11:00 w szpitalu na Józefowie odbędzie się otwarta konferencja pod hasłem „ALZHEIMER – CHOROBA XXI W.” Podczas konferencji lekarze specjaliści przedstawią problematykę choroby oraz różne możliwości pomocy zarówno pacjentom jak i rodzinom chorych.

Komentarze