Aparaty RTG od Mazowsza dla szpitali w regonieMiejski szpital i lecznica na Józefowie otrzymały po nowym aparacie RTG. Urządzenia rentgenowskie służące m.in. do diagnozowania chorób płuc zakupił samorząd województwa mazowieckiego. Certyfikowane aparaty rentgenowskie trafiły w sumie do 20 placówek medycznych na Mazowszu w tym do 7 w naszym regionie

7 aparatów RTG trafiło do szpitali w naszym regionie. Zakup sfinansował samorząd województwa mazowieckiego ze środków unijnych uruchomionych na walkę z epidemią. Koszt siedmiu urządzeń to blisko 2,8 mln zł. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik – aparaty rentgenowskie są niezbędne do diagnostyki chorób płuc spowodowanych m.in. zakażeniem koronawirusem.

Nowe aparaty RTG trafiły do szpitali w Radomiu, Kozienicach, Grójcu, Lipsku, Pionkach i Zwoleniu. To nowoczesne i kompaktowe urządzenia, które mogą być wykorzystane również do diagnostyki dzieci. Do lecznic w regionie trafiło 7 certyfikowanych aparatów rentgenowskich i 20 w całym województwie mazowieckim – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Nowe mobilne aparaty RTG, które trafiły do 20 szpitali na Mazowszu kosztowały blisko 8 mln zł.

Komentarze