Będą mieli proste kręgosłupy120 dzieci z klas I-VI mających wady postawy będzie mogło wziąć udział w programie mającym za zadanie zwiększyć wykrywalność schorzeń kręgosłupa. Program będzie realizowany przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oddział w Radomiu.

Wśród najczęściej występujących wad postawy u dzieci i młodzieży są skolioza, młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) oraz zniekształcenia kończyn dolnych. Ich wczesne wykrycie nie tylko zapobiega zarówno dalszemu pogłębianiu, jak rozwojowi kolejnych nieprawidłowości. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają wczesna diagnoza, profilaktyka i właściwa rehabilitacja. Dlatego też realizowany przez radomski oddział Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy program, ma za zadanie zwiększyć wykrywalność schorzeń kręgosłupa u dzieci mieszkających na terenie miasta i gminy Radom.

– Dla naszego oddziału w Radomiu to wielkie wydarzenie – tłumaczy Agnieszka Sulkowska p.o. dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Wszystkie dzieci biorące udział w programie na początku przejdą badania kwalifikacyjne. Później rozpocznie się rehabilitacja pod okiem specjalistów. Zajęcia będą się odbywały od września w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Broniewskiego przy ul. Ceglanej.. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021 w formie dwóch turnusów rehabilitacyjnych.

 

Każdy z uczestników przez 9 miesięcy będzie brał udział w odbywających się dwa razy w tygodniu grupowych zajęciach z gimnastyki korekcyjnej. Odpowiedni dobór ćwiczeń umożliwi poprawę lub zachowanie organizmu w dobrej kondycji fizycznej. Fizjoterapeuci wybiorą takie zestawy ćwiczeń, które będą mogły być realizowane zarówno na sali ćwiczeń jak i w domu. Oprócz tego będzie mógł skorzystać z indywidualnych porad fizjoterapeuty oraz badań kontrolnych i końcowych.

– Korygowanie wad postawy to potrzeba naszych czasów – podkreśla Maria Skurkiewicz, dyrektor PSP nr 29.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 376 tys. zł, kwota dofinansowania wynosi ponad 350 tys. zł.

Obecnie w Radomiu jest realizowana pierwsza edycja tego programu. Chętni nadal mogą się zgłaszać. Szczegółowe informacje można znaleźc na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oddział w Radomiu.

Tytuł projektu: Zdrowy kręgosłup z MWOMP w Płocku O/Radom
Beneficjent: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Całkowita wartość projektu: 376 350,00 zł
Kwota dofinansowania: 350 005,50 zł
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Komentarze