full screen background image

Miliony dla powiatu białobrzeskiegoZakup lekkiego samochodu dla OSP Biejkowska Wola, rewitalizacja terenów zielonych w Białobrzegach czy remonty świetlic i strażnic OSP – to tylko niektóre inwestycje jakie zostaną zrealizowane w powiecie białobrzeskim dzięki pieniądzom z budżetu Mazowsza

W sumie do powiatu białobrzeskiego trafi ponad 2,3 mln zł.

Trzy inwestycje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw będą realizowane w Nowym Mieście nad Pilicą. Na co zostaną wydane pieniądze mówi Mariusz Dziuba, burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą.

W gminie Wyśmierzycie wsparcie od marszałka otrzymało pięć sołectw. Mówi Małgorzata Zajączkowska, zastępca burmistrza Wyśmierzyc.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego, którego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków. Wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczone zostaną 4,8 mln zł. W powiecie białobrzeskim zrewitalizowane zostaną tereny zielone nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach.

1. Gmina i Miasto Białobrzegi Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach 125 000,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie białobrzeskim dofinansowanie w wysokości 4,8 tys. zł pozwoli na remont bram wjazdowych do ogrodu „STOKROTKA”.

1. Gmina Białobrzegi bramy wjazdowe do ogrodu „STOKROTKA” 4 800,00

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Co roku samorząd Mazowsza wspiera strażaków ochotników, przeznaczając środki na zakup sprzętu, wozów strażackich, umundurowania oraz remonty strażnic. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu białobrzeskiego otrzymają blisko 110 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz remonty posadzek, tynków czy garaży w strażnicach OSP.

1. Gmina Białobrzegi remont garaży strażnicy, OSP Stawiszyn 10 000,00
2. Gmina Promna remont ścian strażnicy, OSP Pnie 12 400,00
3. Gmina Promna Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, OSP Biejkowska Wola 50 000,00
4. Gmina Radzanów remont tynków i posadzki w garażu strażnicy, OSP Radzanów 12 400,00
5. Gmina Stromiec remont posadzki oraz ścian strażnicy, OSP Piróg 12 400,00
6. Gmina Stara Błotnica remont dachu strażnicy, OSP Stare Siekluki 12 400,00

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku na realizację programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Środki mogą zostać przeznaczone na modernizacje i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych, zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania. W tym roku w ramach tego działania wpłynęło 252 wnioski, a na dofinansowanie może liczyć 115 beneficjentów z całego Mazowsza. Z powiatu białobrzeskiego dofinansowanie otrzyma gmina Białobrzegi na dwa projekty. Jutro zostanie podpisana umowa na jeden z nich – utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach.

1. Gmina Białobrzegi utworzenie nowej pracowni językowej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach 49 000,00
2. Gmina Białobrzegi utworzenie pracowni informatycznej w publicznej szkole podstawowej specjalnej w Adamowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna 44 000,00

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Na zadania wieloletnie, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł. W ramach wsparcia do subregionu radomskiego trafi aż 11,4 mln zł na realizację pięciu projektów. Jeden z nich to rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.
Dzięki realizacji projektu obiekt zyska dodatkową przestrzeń o powierzchni około 400 m.kw. W dzień będzie ona wykorzystywana jako czytelnia czy miejsce spotkań autorskich. Z kolei popołudniami i wieczorami przestrzeni tej nadawany będzie bardziej dynamiczny, młodzieżowy aspekt, który pozwoli ożywić obiekt i stworzyć młodym miejsce artystycznego wyrazu. Część przestrzeni zostanie zaadaptowana na niewielką salkę kinową w ramach niekomercyjnej inicjatywy „Kino za rogiem”. Również tam odbywać się będą mini koncerty i recitale. Istotnym elementem będzie również dostosowanie przestrzeni zewnętrznej otaczającej budynek i stworzenie w niej mini „sceny letniej”. Koszt inwestycji to 3.000.000 zł, z czego 1,8 mln zł to środki z budżetu województwa.

1. Miasto i Gmina Białobrzegi Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach 1 800 000,00

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie białobrzeskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 20 sołectw z 5 gmin – Wyśmierzyce, Stromiec, Radzanów, Promna, Białobrzegi. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

Wyśmierzyce – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Witaszyn 10 000,00
Wyśmierzyce – Zakup i dostawa kontenera pełniącego funkcję miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Sołectwa Redlin – Wólka 10 000,00
Wyśmierzyce – Zakup i dostawa kontenera pełniącego funkcję miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Sołectwa Ulaski 10 000,00
Wyśmierzyce – Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyn 10 000,00
Wyśmierzyce – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Paprotno 10 000,00
Stromiec – Modernizacja budynku gminnego na potrzeby mieszkańców 10 000,00
Stromiec – Urządzenie boiska przy PSP Dobieszyn 10 000,00
Radzanów – Remont świetlicy wiejskiej w Kadłubskiej Woli 10 000,00
Radzanów – Remont świetlicy wiejskiej w Błesznie 10 000,00
Radzanów  – Remont świetlicy wiejskiej w Zacharzowie 10 000,00
Radzanów – Remont świetlicy wiejskiej w Rogolinie 10 000,00
Promna – Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Lisewie 10 000,00
Promna – Wykonanie instalacji c.o. w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej Olszamy 10 000,00
Promna – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Górach 10 000,00
Promna – Wykonanie sufitu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pacew 10 000,00
Promna – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Daltrozowie 10 000,00
Białobrzegi – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Jasionnej 10 000,00
Białobrzegi – Doposażenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej 10 000,00
Białobrzegi – Remont ogrodzenia przy budynku biblioteki w Szczytach 10 000,00
Białobrzegi – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (oczka wodnego) w Kamieniu 10 000,00

Komentarze