full screen background image

Dofinansowanie dla powiatu przysuskiegoZakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Ryków czy budowa placu zabaw w miejscowości Skrzyńsko – to tylko niektóre inwestycje w powiecie przysuskim ze wsparciem samorządu Mazowsza. W sumie do powiatu trafi ponad 915 tyś. zł dofinansowania

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. W tym roku trafi do nich 10 mln zł. Gminy z powiatu przysuskiego otrzymają ponad 317 tys. zł wsparcia. Środki te zostaną przeznaczone na zakup lekkiego i średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz remonty w strażnicach OSP i zakup specjalistycznego sprzętu.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

W tym roku na remonty i tworzenie nowych obiektów sportowych, samorząd Mazowsza przeznaczył 10 mln zł. Złożonych zostało w sumie 208 wniosków, spośród których 116 zostało dofinansowanych. Z powiatu przysuskiego wsparcie w wysokości 317 tys. zł otrzymały cztery projekty.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostanie blisko 1178 różnego rodzaju projektów. W powiecie przysuskim wsparcie z samorządu województwa otrzymało 28 sołectw z 6 gmin – Rusinów, Borkowice, Przysucha, Wieniawa, Klwów i Odrzywół. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

Źródło: mazovia.pl

 

Komentarze