Będą nowe drogi dojazdoweTo w sumie 74 lokalne inwestycje za prawie 8 mln zł – zarząd województwa mazowieckiego podpisał dziś umowy na dofinansowanie ochrony gruntów rolnych i leśnych. W praktyce oznacza to budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowację zbiorników wodnych służących małej retencji

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i modernizacja zbiorników wodnych – to lokalne inwestycje, które wkrótce zostaną zrealizowane z budżetu Mazowsza. Chodzi o projekt ochrony gruntów rolnych i leśnych. W ramach tego programu, jak wyjaśnia wicemarszałek Rafał Rajkowski, zostaną zrealizowane w sumie 74 inwestycje za prawie 7,8 mln zł.

Z dofinansowania na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych skorzystają przede wszystkim mniejsze miejscowości z 8 powiatów z naszego regionu m.in. z radomskiego, białobrzeskiego czy szydłowieckiego – mówi radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

Na całym Mazowszu w ramach naboru do programu ochrony gruntów rolnych i leśnych wpłynęło w sumie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Komentarze