bractwologo

Radom: Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana ma nowe władzeBractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu ma nowe władze, które zostały wybrane podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
W piątek, 10 lutego, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu podsumowało pięcioletni okres istnienia stowarzyszenia oraz wybrało swoje statutowe władze.

– To był bardzo dobry czas wspólnej pracy, wspólnych wysiłków PRO PUBLICO BONO. Pomimo krótkiego czasu naszej działalności radomskie Bractwo, zorganizowało wiele wydarzeń kulturalnych i opraw historycznych o charakterze patriotycznym, promujących tożsamość kulturową i chrześcijańską naszej Ojczyzny – powiedział w przemówieniu Hetman Bractwa Sławomir Adamiec.

Podczas zebrania wybrano na pięcioletnią kadencję nowe statutowe władze Bractwa Kurkowego Św. Sebastiana w Radomiu

Rada Bractwa:
– Hetman Sławomir Adamiec
– Regimentarz Marek Szary
– Kanclerz Radosław Stańczykowski
– Podkanclerzy Piotr Kasprzak
– Podskarbi Kazimierz Ciszek

Rada Referendarska (Komisja Rewizyjna)
– Instygator Generalny Artur Belowski
– Tomasz Gogacz
– Stanisław Zubek

Trybunał Honorowy
– Przewodniczący Trybunału Marek Szary
– ks. dr Piotr Zamaria
– Mariusz Król
– Piotr Lutostański
– Marek Kowalik

bractwokurkowe

Bractwo Kurkowe Św. Sebastiana w Radomiu powstało 20 stycznia 2012 r. W swoje progi przyjmuje wyłącznie mężczyzn powyżej 33 r.ż. z nieskazitelną reputacją i o wysokim statusie zawodowym oraz społecznym. Zewnętrznymi oznakami bractwa są: Order Św. Sebastiana i Srebrny Kur Radomskich Królów Kurkowych (autorstwa krakowskiego artysty Bronisława Nowaka).

Swoje początki Bractwo związało z krakowską tradycją kurkową, kulturalną i patriotyczną. Zachętą do jego utworzenia była wystawa „Tradycje Krakowskiego Bractwa Kurkowego”, ze zbiorów „Celestynatu” zaprezentowana w Muzeum i. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podczas wystawy pokazano pamiątki strzeleckie i spuścizny kulturowej, będące zarówno świadectwem świetności krakowskiego mieszczaństwa, jego pięknych i bogatych tradycji obronnych i patriotycznych oraz przynależności od wieku do głównego chrześcijańskiego nurtu kultury europejskiej.
Proklamacja nastąpiła w kościele św. Wacława w Radomiu, który jest siedzibą Bractwa Św. Sebastiana i miejscem, w którym wmurowany jest w prezbiterium, oryginalny „Akt proklamacji Bractwa Św. Sebastiana w Radomiu A.D. 2012”.
Bractwo należy do najbardziej rozpoznawalnych organizacji pozarządowych w Radomiu. W marcu 2014 roku otrzymało z rąk Prezydenta Radomia, nagrodę Św. Kazimierza za działalność kulturalną, patriotyczną i charytatywną.

Foto: https://bractwokurkowe.radom.pl/

Komentarze