full screen background image

Brak lekarzy w SOR – aktualizacjaZ powodu braku lekarzy Radomski Szpital Specjalistyczny najprawdopodobniej nie zapewni w kwietniu pełnej obsady w module internistyczno-kardiologicznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Taką informację przekazał dziś prezydentowi Radomia dyrektor miejskiego szpitala. Dyżuru nie będzie 1 kwietnia. Zagrożone są także dyżury 5, 13, 15, 19 i 23 kwietnia.

– Z informacji dyrektora szpitala wynika, że zostały wyczerpane wszelkie możliwości obsadzenia dyżurów. Lekarze mimo proponowanej wysokiej stawki dyżurowej stanowczo odmawiają pełnienia dyżurów w SOR z powodu ogromnego przeciążenia pracą na skutek wzmożonej zgłaszalności pacjentów. Podczas dyżuru zgłasza się przeciętnie ok. 200 pacjentów. Efektu nie przyniosły też starania dyrekcji dotyczące zatrudnienia dodatkowych lekarzy z zewnątrz – mówi wiceprezydent Jerzy Zawodnik. Podkreśla, że bardzo duża zgłaszalność chorych do SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym wynika z jego położenia w centrum miasta, co powoduje, że zdecydowana większość pacjentów trafia właśnie tu, a nie na Józefów.

W związku z zaistniałą sytuacją władze miasta zwróciły się z prośbą o pomoc do wojewody. – Uważamy, że konieczne jest jak najszybsze ustalenie harmonogramu naprzemiennych ostrych dyżurów na terenie Radomia, ponieważ wiemy, że szpital na Józefowie jest znacznie mniej obciążony i ma możliwości przyjmowania pacjentów. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie pozwoli w jak najkrótszym czasie ustabilizować sytuację – podkreśla wiceprezydent.

Z powodu braku lekarzy Radomski Szpital Specjalistyczny jest zmuszony zwrócić się do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i innych szpitali o przewożenie i przyjmowanie chorych w tych dniach.

Źródło: Urząd Miejski w Radomiu

Zarząd Mazowieckiego Szpital Specjalistyczny w dniu 29 marca br. wniósł o sprostowanie podanych przez Urząd Miejski w Radomiu informacji podkreślając, że „bezpodstawnym jest stwierdzenie, że SOR Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dyżuruje ciągle na ostro, a SOR na Józefowie – tępo”.

Poniżej dokument z uzasadnieniem:

Komentarze