full screen background image

„Budowanie mostów”: edukacja medialnaCzym jest edukacja medialna, jakimi narzędziami się posługuje i dlaczego warto z niej korzystać? Na te pytania odpowiadają dziś Jarosław Basaj, polonista, edukator, autor projektów filmowych oraz Karolina Adamczyk, koordynator American Corner Radom, pomysłodawczyni programu Build Bridges not Fences.

Czym jest edukacja medialna i jakimi narzędziami się posługuje?

– Warto postrzegać edukację medialną jako kompleksowy program nauczania kompetencji świadomego odbioru mediów. Media, które otaczają nas z każdej strony to nie tylko internet czy gazety, ale także film. Dlaczego zatem nie podchodzić do filmu i innych środków przekazu w sposób świadomy i za jego pomocą nie nauczać?

Na edukacji medialnej bazuje nowy program American Corner Radom pn. Build Bridges Not Fances: Buduj Mosty, Nie Mury. Głównym celem projektu jest inspirowanie, integrowanie i angażowanie uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych w życie szkolne, życie kulturalne w regionie oraz w sprawy obywatelskie społeczności lokalnej m.in. poprzez uczestnictwo i wspólną realizację innowacyjnego programu edukacji medialnej – tłumaczy Karolina Adamczyk.

Karolina Adamczyk, Jarosław Basaj

Do udziału w programie Build Bridges not Fances został zaproszony m.in. Jarosław Basaj, polonista, autor projektu Filmowy Radom.

– Bardzo się cieszę, że Jarek jest jednym z prelegentów oraz opiekunem naszych grup warsztatowych. Trudno znaleźć lepszą osobę z ciekawszym podejściem do młodzieży, która zna się na filmie i potrafi poprzez naukę o mediach przekazać podopiecznym wartości jednocześnie kreując postawy społeczne.

Spotkania dla nauczyciele w ramach programu organizujemy cyklicznie. W maju ruszamy z drugą częścią programu skierowaną do młodzieży, podczas której uczestnicy pod opieką Jarka będą pracowali na produktami medialnymi. Ich myślą przewodnią będzie wielokulturowość – mówi Karolina Adamczyk.

W ramach programu odbyło się spotkanie, którego Pan był prelegentem. Komu było dedykowane i jaki poruszył Pan temat?

– Spotkanie było adresowane do nauczycieli różnych przedmiotów. Spotkaliśmy się w American Corner, by porozmawiać o aplikacjach, które można wykorzystać w edukacji. Jak się okazuje, telefon komórkowy służy nie tylko do rozrywki. Za jego pomocą można rozwijać kreatywność. Korzystając z aplikacji możemy urozmaicić lekcję. Ważne, żeby aplikacje wykorzystywać mądrze. To punkt wyjścia do naszych spotkań z nauczycielami.

Okazuje się, że nowe media są czymś, czego bardzo się boimy, ale bardziej się tego boją dorośli niż dzieci. Ważne, żeby wychodzić naprzeciw temu, co daje nam rzeczywistość, w której żyjemy. Nie unikniemy tego, że młodzież żyje w portalach społecznościowych, a rzeczywistość wirtualna i realna splatają się ze sobą bardzo mocno. Powinniśmy być jak najlepiej przygotowani do tego, żeby prowadzić młodych ludzi, żeby pomagać im odnajdywać się w tym świecie – podkreśla Jarosław Basaj.

Dlaczego warto korzystać z edukacji medialnej?

– Nowe technologie można wykorzystać, żeby wyrazić siebie, powiedzieć o czym ważnym oraz pobawić się prostymi aplikacjami telefonicznymi czy nowoczesnym studiem telewizyjnym, które zostało stworzone w Kuźni Artystycznej – przypomina Jarosław Basaj. (Tutaj dowiesz się o Pracowni Nowych Mediów).

– Nauczyciel, który nadąża za językiem uczniów używając nowych mediów łatwiej nawiązuje partnerską relację z podopiecznymi. Warto podkreślić, że również uczeń za pomocą aplikacji oraz nowych technologii może nauczyć czegoś swojego nauczyciela – zaznacza Karolina Adamczyk. – Dla mnie to jest najważniejsze w kontakcie dorosły – młody człowiek – dodaje Jarosław Basaj.

Więcej o programie Build Bridges not Fances dowiesz się tutaj.

Komentarze