full screen background image
Search

Czerwcowe Biegowe Grand Prix Radomia


Przed nami druga odsłona Biegowego Grand Prix Radomia – Veroni Active Cup. Zawody zostaną rozegrane w najbliższą sobotę, 16 czerwca. Uczestnicy zmierzą się z trasą wokół zalewu na Borkach. Będzie zatem urokliwie i gorąco – od słońca i intensywnych emocji.

W tym roku rozgrywana jest jubileuszowa, dziesiąta edycja Biegowego Grand Prix Radomia. – Na najbliższy bieg zapraszamy wyjątkowo w sobotnie popołudnie – podkreślił Artur Błasiński, organizator Veroni Active Cup. – Panie wystartują o godz. 16:45 i będą miały do pokonania dwa okrążenia, które odpowiadają dystansowi 3,6 km. Panowie walczyć będą na dwukrotnie dłuższej trasie. Start biegu mężczyzn zaplanowano na godz. 17:10. Tradycyjnie rozegrane zostaną biegi dla dzieci. Ich początek zaplanowano na godz. 16:00. Najlepsi w rywalizacji kobiet i mężczyzn mogą liczyć na upominki ufundowane przez firmę Dixi Car, dealera marek Opel i Mitsubishi. W związku ze zbliżającymi się wakacjami chcemy zwrócić uwagę na kwestie bezpiecznego wypoczynku, dlatego zaplanowaliśmy spotkanie z ratownikami medycznymi – dodał Artur Błasiński.

Zgłoszenia do wszystkich biegów przyjmowane będą w biurze zawodów, które mieścić będzie się na terenie ośrodka MOSiR przy ul. Krasickiego. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 15:00. Na godz. 15:15 przewidziany został początek spotkania z ratownikami medycznymi.

Regulamin 10-tych Biegowych Grand Prix Radomia – Veroni Active Cup
I.CEL IMPREZY
-Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
-Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia
i Powiatu Radomskiego.

II. ORGANIZATOR
Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”

III. Współorganizatorzy
Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego
Urząd Marszałkowski
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu

IV. WYKAZ IMPREZ X BIEGOWEGO GRAND PRIX RADOMIA
1. 20-05-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
2. 16-06-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)
3. 16-09-2018 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego (ul. 25 Czerwca)
4. 07-10-2018 r. – Biegamy nad Zalewem (ul. Krasickiego)

V. TRASY BIEGÓW
Bieg 1,2,4 – trasa wokół zalewu Borki
Bieg 3 – alejki parkowe przy Zespole Szkół Samochodowych

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY na dzień 16.06.2018 r
15.00 – otwarcie biura zawodów,
16.00 – start biegów dla dzieci
16.45 – start biegu kobiet
17.10 – start biegu mężczyzn
17.45 – wręczenie nagród biegów dzieci i dorosłych
Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.
1. Biegi kobiet i mężczyzn.
Dystanse: 2,5 ÷ 7 km – kobiety, 5 ÷ 10 km – mężczyźni
2. Biegi dla dzieci i młodzieży.
Dystanse : od 100m przedszkolaki do 1000 m szkoły gimnazjalne

VII. KONTAKT I ZGŁOSZENIA
Kontakt:
– tel. 501 537 778
– e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl
Informacje na stronie www.radombiega.pl
Zgłoszenia: w biurze zawodów

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE
W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:
– open kobiet i mężczyzn
– wiekowych: K16/M16 (16-19lat); K20/M20 (20-29lat); K30/M30 (30-39lat); K40/M40 (40-49lat); K50/M50 (50-59lat); K60/M60 (60 i więcej lat)
dzieci i młodzież:
przedszkolaki – I kategoria (1-6 lat); szkoły podstawowe II kategoria (1-2 klasa); III kategoria (3-4klasa); IV kategoria (5-6 klasa); V kategoria – gimnazja (dziewczęta i chłopcy klasyfikowani będą osobno).

IX. KLASYFIKACJE GENERALNE
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Biegowego Grand Prix Radomia według zasady:
– ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy. O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów. W klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.

X. NAGRODY
Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:
– kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary
– kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – statuetki lub puchary
– biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary i medale dla każdego uczestnika.

XI. UCZESTNICTWO
– do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia;
– młodzież szkolna w wieku 16 i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w jednym biegu (biegu głównym lub biegu młodzieży);
– zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu;
– zawodnicy wykorzystują numery otrzymane przed pierwszym biegiem, osoby, które startują po raz pierwszy, przy rejestracji otrzymują numer startowy obowiązujący w pozostałych biegach (numer bezzwrotny)
– pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;- zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Biegowego Grand Prix Radomia
– każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia

XII. SPRAWY FINANSOWE
– koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,
– opłaty startowe –wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu;
– uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków;
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania;
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Komentarze