full screen background image
Search

Stypendyści marszałka poszukiwani!


Wkrótce rusza nabór do programu stypendialnego samorządu Mazowsza dla najzdolniejszej młodzieży oraz dla zawodowców, czyli młodych ludzi uczących się w szkołach zawodowych. Wnioski do obu programów można składać od 22 czerwca. Gra toczy się o stypendium w wysokości 4760 zł.

To już czwarta edycja programy dedykowanego najzdolniejszej młodzieży. W subregionie radomskim do tej pory przyznano prawie 2 tys. stypendiów. – Jestem przekonany, że wzorem ubiegłych lat i w tej edycji nie zabraknie szczególnie uzdolnionej młodzieży. Serdecznie namawiam uczniów do składania wniosków. Teraz jest czas przedwakacyjny. Staraliście się kochani mieć jak najlepszą średnią z możliwych, jeśli macią ją powyżej pięciu zachęcam do udziału w programie. Te pieniądze będziecie mogli wykorzystać do zakupu przyborów szkolnych i dalszej nauki – opisywał członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.

W ramach programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Najlepsza inwestycja w człowieka” wnioski można zgłaszać do 1 lipca. W przypadku stypendiów dla uczniów szkół zawodowych młodzież ma czas do 11 lipca. – Uczniowie klas siódmych i ósmych również mogą aplikować o te środki. W sumie zaplanowaliśmy w budżecie dla szkół ogólnokształcących i podstawowych 2 mln 600 zł. Myślimy, że pieniądze otrzyma ok. 479 uczniów. W przypadku szkół zawodowych kwota jest taka sama, ale liczba uczniów większa, bo 482. Pieniądze stypendialne muszą być wykorzystane dla rozwoju własnego uczniów, czyli na zakup pomocy naukowych, książek nawet wyjazdów, które dokształcają, ale środki nie mogą wypływać poza teren województwa mazowieckiego – tłumaczyła przewodnicząca sejmiku województwa mazowieckiego Bożenna Pacholczak.

Program stypendialny 2018/2019 to dla ok. 476 uczniów szansa na stypendium o wartości 4760 zł. Jednak zgodnie z wymogami programu co najmniej 70 proc. stypendystów powinno pochodzić z obszarów wiejskich lub średnich miast. Wsparcie trafi do uczniów w dwóch transzach w roku szkolnym 2018/2019. Na realizację całego programu zaplanowano w sumie 2,6 mln zł.

O stypendium mogą się starać uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych, uczniowie dotychczasowych gimnazjów i młodzi ludzie uczący się w dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących. Powalczyć o pieniądze może młodzież, która w ciągu ostatniego roku szkolnego wypracowała średnią na poziomie co najmniej 5,20. Dodatkowo może pochwalić się średnią nie niższą niż 5,33 z trzech dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, przy czym do średniej należy wskazywać tylko te przedmioty, z których ma się co najmniej 5-tkę. I co ważne, co najmniej jeden przedmiot, spośród tych trzech wybranych musi być ujęty w Indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego ucznia. Na dodatkowe punkty mają szansę laureaci lub finaliści konkursów czy olimpiad. Stypendium zostanie przyznane na rok szkolny 2018/2019. Szkoła, do której stypendysta będzie chodził w przyszłym roku szkolnym musi być zlokalizowana na Mazowszu.

Komentarze