Czy miasto osiągnęło wymagany poziom recyklingu?Dopiero w marcu będzie wiadomo, czy miasto osiągnęło wymagany poziom recyklingu. To 50-procentowy wskaźnik w zakresie segregacji odpadów komunalnych w 2020 roku. Za nieuzyskanie normy będzie kara finansowa

50 procent – taki wskaźnik recyklingu miało osiągnąć miasto do końca 2020 roku. Chodzi o wymóg Unii Europejskiej narzucony wszystkim miastom krajów członkowskich co do segregacji odpadów komunalnych i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 procent wagowo. Jak informuje Agnieszka Korczak, dyrektor Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Radomiu – to, czy osiągnęliśmy 50-procentowy poziom recyklingu będzie wiadome dopiero w marcu, ale raczej nie spełniliśmy tej normy.

Zdaniem Korczak, 50-procentowy poziom recyklingu to norma trudna do spełnienia przez większe miasta takie jak Radom. Od mieszkańców wymaga to rzetelnej segregacji śmieci, którą z kolei trudniej egzekwować od osób mieszkających w zabudowie wielolokalowej. W przypadku niespełnienia takiego wskaźnika, zostanie nałożona na miasto kara administracyjna. To kara finansowa nakładana, w przypadku Radomia, przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wskaźnik recyklingu to procentowy stosunek odpadów selektywnie zebranych – bez odpadów budowlano-remontowych – do całego strumienia zebranych odpadów.

Komentarze