full screen background image

Czy powstanie Muzeum Historii Radomia?Rozpoczęły się rozmowy dotyczące utworzenia placówki o roboczej nazwie Muzeum Historii Radomia. Jak nazwa wskazuje, muzeum miałoby być miejscem pamięci prezentującym losy naszego miasta z uwzględnieniem historii najnowszej. Dialog prowadzą samorząd województwa mazowieckiego oraz radomski magistrat.

– Mamy taki pomysł, żeby część Muzeum Historii Radomia znalazły się w strukturach wojewódzkich, a część w miejskich. Historia nowożytna Radomia, zwłaszcza dotycząca roku ’76 powinna być w gestii miasta. Samorząd województwa poprzez swoją instytucję jaką jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego zająłby się historią dawniejszą, która jest niezwykle ciekawa. W ten sposób wytworzylibyśmy nowy produkt w wymiarze zarówno historycznym, jak i turystycznym – mówi marszałek Adam Struzik.

Muzeum Historii Radomia miałoby mieć dwie siedziby. W remontowanym zespole kamienic Deskurów swoją przestrzeń znalazłby historia najnowsza naszego miasta począwszy od momentu odzyskania przez Radom niepodległości. W kamienicach Gąski i Esterki mieściłby się eksponaty dotyczące historii dawniejszej.

Warto przypomnieć, że Radom był pierwszym miastem Królestwa Polskiego, które w 1918 roku wywalczyło wolność. Niepodległość ogłosiliśmy już 2 listopada. Zawiązał się wtedy tzw. Komitet Pięciu i powstała „Republika Radomska” (wtedy tak jeszcze nie nazywana), która miała swój własny rząd, policję i wojsko. W następnych miesiącach i latach radomianie brali udział w krwawych walkach o granice odrodzonej Rzeczpospolitej.

Komentarze