full screen background image

Dwóch chętnych na budowę radomskiego lotniskaDo przetargu zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców. Rozpiętość cen jest znaczna – najwyższa oferta opiewa na ponad 4,6 mln zł, najniższa – na 1,5 mln zł.

Postępowanie na „Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem funkcjonalno-użytkowym budowy terminala dla Lotniska Radom-Sadków” zostało ogłoszone w październiku. Polega na budowie obiektów administracyjnych, przeznaczonych dla kontrolerów ruchu lotniczego, Straży Granicznej i służb celnych. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze chce przeznaczyć na rozbudowę lotniska 3,198 mln zł brutto.

Wykonawców zainteresowanych realizacją inwestycji jest dwóch, z czego tylko oferta jednego – konsorcjum firm GMT z Mysłowic i PiG Architekci z Warszawy – mieści się w budżecie inwestorskim. Propozycja opiewa bowiem na 1,569 mln zł brutto. Druga oferta, o wysokości 4,612 mln zł brutto, należy do firmy Innebo z Warszawy i przekracza budżet PPL-u o ponad 1,5 mln zł.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót dla poszczególnych zadań budowy obiektów kubaturowych towarzyszących na lotnisku w Radomiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach zadań wykonawca uzyska wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, wykona projekty budowlane i projekty uzupełniające, uzyska decyzje zezwalające na realizację inwestycji. Zwycięzca będzie mieć cztery lata na wykonanie wszystkich prac.

Jedynym kryterium oceny oferty była cena. Inwestycja nie jest objęta dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Zgłaszający się do przetargu byli dodatkowo zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 20 tys. zł.

Poza postępowaniem na budowę obiektów administracyjnych, w toku są jeszcze trzy przetargi, dotyczące radomskiego lotniska: na budowę terminala i płyty postojowej oraz na rozbudowę drogi startowej i budowę systemu ILS kat. I. Terminy składania ofert mijają pod koniec listopada tego roku.

PPL przygotowuje lotnisko w Radomiu do zajęcia pozycji portu komplementarnego wobec Okęcia. Stołeczne lotnisko wyczerpuje bowiem swoją przepustowość i potrzebuje wsparcia, do czasu powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2027 roku.

źródło: rynek-lotniczy.pl

Komentarze