Dziedzictwo Puszczy KozienickiejDziedzictwo Puszczy Kozienickiej to wystawa fotografii przyrodniczej, którą od najbliższego piątku będzie można oglądać w Muzeum Wsi Radomskiej

Autorem fotografii jest Artur Tabor, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody. Tragicznie zmarły podczas wyprawy do Mongolii w 2010 r. Należał do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, szczególnie ptaków. Jego prace można było podziwiać na wielu zbiorowych i indywidualnych wystawach fotograficznych. Współpracował z czasopismami o tematyce przyrodniczej, min.: „Zwierzaki”, „National Geographic”. Był autorem 7 albumów fotograficznych.

Na wystawie, która zostanie zaprezentowana w skansenie będzie można obejrzeć ponad 20 fotografii prezentujących walor przyrody Puszczy Kozienickiej. Jest to część dużego zestawu fotografii powstałych z okazji jubileuszu powstania Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

 

O autorze prac

Artur Tabor (31.08.1968-2.07.2010), ur. w Radomiu w 1987 r. ukończył II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu. W 1992 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny). Należał do Związku Polskich Fotografów Przyrody. Specjalizował się w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, szczególnie ptaków. Jego prace można było podziwiać na wielu zbiorowych i indywidualnych wystawach fotograficznych. Współpracował z czasopismami o tematyce przyrodniczej, min.: „Zwierzaki”, „National Geographic”. Był autorem 7 albumów fotograficznych „Bug. Nadbużańskie Podlasie”, ” Z Bliska i Z Daleka. Piła i Okolice”,”Kathmandu-Szkice”, „Królestwo Dzikich Gęsi” (wspólny projekt z Przemysławem Szymońskim), „Bug – pejzaż nostalgiczny”, „Wisła – królowa rzek”. Jego najwybitniejszym dziełem był album „Sowy Polski”, do którego materiał zbierał ponad 8 lat. Od 1998 roku zajmował się również realizacją filmów o tematyce przyrodniczej. Zrealizował 8 filmów, m.in. „Podlaski Przełom Bugu”, „Góry Stołowe”, „Małopolski przełom Wisły”. Dwa tytuły „Czerwone bagno” i „Sowy Polski” zostały ukończone po jego śmierci. Od 2008 roku był jednym z prowadzących cykl filmów dokumentalnych dla TVP o polskiej przyrodzie „Dzika Polska”. Zginął tragicznie w Mongolii. Senat RP w uznaniu zasług odznaczył go pośmiertnie medalem „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”. 10 maja 2019 roku Radni Gminy Jedlnia-Letnisko nadali Arturowi Taborowi tytuł honorowego obywatela.

 

Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek, 14 maja o godz. 13 w kurniku dworskim z Konar w Muzeum Wsi Radomskiej

Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia.

Komentarze