full screen background image
Search

Emeryci także mogą przekazać 1%

->

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wysyła deklaracje podatkowe PIT za 2017 r. Adresaci mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Część z nich zrobi to w bardzo prosty sposób

Formularze PIT otrzymają wszyscy, którzy w 2017 roku chociaż raz pobrali świadczenie z ZUS. Każdy dostanie deklarację najpóźniej do końca lutego.

– Osoby uzyskujące dochody wyłącznie od organu rentowego (nie mające żadnych odliczeń) nie muszą samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. W ich przypadku Urząd Skarbowy dokona rozliczenia na podstawie rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego bezpośrednio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – tłumaczy Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Świadczeniobiorcy mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Mają taką możliwość w składanym w Urzędzie Skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Inaczej jest z osobami uzyskującymi dochody wyłącznie od organu rentowego.

– Tutaj obowiązuje prostszy sposób. Urząd Skarbowy sam rozlicza ich podatki, więc aby przekazać swój 1 procent wystarczy, że złożą do Urzędu Skarbowego druk PIT-OP ze wskazaniem wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która chcą wesprzeć – wyjaśnia Piotr Olewiński.

Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT znajdą się następujące formularze

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2017 roku:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 – otrzymają osoby, które pobrały świadczenie należne po osobie zmarłej,

PIT-8C – informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. Zeznania podatkowe należy złożyć do Urzędu Skarbowego do 30 kwietnia 2018 roku.

Komentarze