Szybszy powrót do zdrowia – ZUS i NFZ rozszerzyli współpracęDobra wiadomość dla osób zmagających się z problemami zdrowotnymi i różnego rodzaju schorzeniami. Podpisano porozumienie, które rozszerza współpracę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki niemu możliwe będzie m.in. szybsze rozpoczęcie procesu rehabilitacji.

Czas podjęcia właściwej rehabilitacji jest kluczowy w przypadku większości chorób i schorzeń. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz Andrzej Jacyna, prezes NFZ zawarli umowę, która dotyczy wielu kwestii, ale najważniejsza z punktu widzenia chorych to wspólne działania na rzecz przywrócenia im pełnej sprawności. – Chcemy przywrócić do pełni sił w możliwie krótkim czasie m.in. osoby po zawałach serca. To ważne, by w jak najkrótszym czasie od hospitalizacji przeszły one cały proces rehabilitacji. Korzysta na tym sam pacjent, ale i cały system, zarówno od strony Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – powiedział Andrzej Jacyna, prezes NFZ.

Szybsza wymiana informacji między ZUS a NFZ

– Podpisane porozumienia zakłada bieżącą wymianę informacji pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że ZUS będzie mógł szybciej wysłać daną osobę do sanatorium, w którym chory rozpocznie rehabilitację i powracanie do zdrowia – dodał Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. – Szybkie rozpoczęcie procesu rehabilitacji, którą oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej, będzie możliwe dzięki bieżącej wymianie informacji między instytucjami. Osoby, których dotknęły poważne schorzenia i korzystały z długotrwałych zwolnień lekarskich, mają szansę szybciej powrócić do zdrowia, a tym samym również do pracy. Szczegółowe rozwiązania są dopracowywane.

Budowanie świadomości społecznej

Umowa o współpracy dotyczy także krzewienia wiedzy i informacji w społeczeństwie, ale również pracy nad rozwiązaniami, które mogłyby podnieść poziom obowiązującego prawa w zakresie, w którym stosuje je zarówno ZUS, jak i NFZ. Na potrzeby upowszechniania wiedzy w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł np. wykorzystywać placówki ZUS. – I ZUS i NFZ są odpowiedzialne za stosowanie prawa i to stosowanie prawa musi być jak najbardziej profesjonalne. Przy okazji jednak musimy systematycznie budować świadomość społeczną na temat praw i obowiązków wynikających z prawa ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – uzupełniła prof. Gertruda Uścińska.

Prewencja rentowa ZUS

– Z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS mogą korzystać osoby ubezpieczone, których stan zdrowia grozi niezdolnością do pracy. Ważne jest samo zagrożenie długotrwałą chorobą, która w efekcie mogłaby wyeliminować z aktywnego życia zawodowego. Czas w tym przypadku jest kluczowy, bo dalsze miesiące pracy mimo złego stanu zdrowia mogą przynieść nieodwracalne skutki i pozbawić możliwości aktywności zawodowej w przyszłości. Osoba skierowana na leczenie przez ZUS nie musi ponosić żadnych kosztów związanych ze swoją kuracją, pobytem i dojazdem do uzdrowiska. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ na podstawie skierowania do sanatorium lekarz wystawi zwolnienie.

Skierowanie na rehabilitację

Aby uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą trzeba posiadać stosowne orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Taki dokument orzecznik może wydać na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy oraz podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych. Jeśli orzecznik wyda pozytywną decyzję osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację – zapewnił Piotr Olewiński.

Więcej informacji na temat rehabilitacji leczniczej ZUS znajduje się na stronie www.zus.pl.

Komentarze