full screen background image
Search

Masz Głos? Masz pomysł? Działaj!Ruszył nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym.

Akcja Masz Głos organizowana jest po to, aby włączać mieszkańców i mieszkanki danej miejscowości w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Co daje udział w akcji Masz Głos?
– Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m. in. w planowaniu i realizacji działań.
– Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej.
– Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z całej Polski.
– Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.
– Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne.
– Możliwość otrzymania minigrantu.
– Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

Udział w akcji Masz Głos mogą wziąć wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

We wrześniu organizator zaprasza na szkolenia wojewódzkie, które będą wprowadzeniem do akcji, a ich uczestnicy będą mogli zdobyć merytoryczną wiedzę o tym jak prowadzić działania lokalne. Szkolenia odbędą się w każdym województwie i mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2017/2018: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Nabór trwa do 30 września. Szczegółowe informacje na temat akcji znajdziecie na https://www.maszglos.pl/

Komentarze